Mijn kind met ADHD krijgt hulp bij het ZGT. Wat gebeurt er volgend jaar?

30 december 2016

Vandaag en morgen staat er in de Tubantia een artikel in de krant over kinderen met ADHD die met ingang van volgend jaar niet meer bij het ZGT terecht kunnen voor de behandeling. Heeft u uw kind hier in behandeling? Dan kunnen we ons voorstellen dat u met vragen zit. Hieronder leest u de antwoorden voor dit moment.

Kan mijn kind met ingang van 1 januari echt niet meer bij het ZGT terecht?

De 14 Twentse gemeenten hebben voor 2017 geen contract afgesloten met het ZGT voor de zorg rondom ADHD. Omdat wij in de regio contracten hebben afgesloten met meerdere andere zorgaanbieders, kunnen we voor u in 2017 voldoende goede alternatieven bieden voor de behandeling van uw kind. Dus mocht het ZGT u geen goed alternatief kunnen bieden, dan gaan we graag met u in gesprek. U kunt hiervoor een afspraak maken met de gemeente Enschede via de wijkteams Enschede.

E-mail: info@wijkteamsenschede.nl. Telefonisch contact 053 – 481 79 00 (maandag tot en met vrijdag van 09.00 – 17.00 uur).

Waarom ben ik niet eerder geïnformeerd?

De gemeenten hebben geprobeerd om met het ZGT de overgang goed soepel te laten verlopen. Wij betreuren het dat dat niet is geluk en dat u nu eenzijdig door het ZGT per brief bent geïnformeerd. Aangezien u door uw (huis)arts bent doorverwezen, beschikken wij niet over uw contactgegevens. De gemeenten weten dus niet welke kinderen in behandeling zijn bij het ZGT voor hun ADHD. Daarom vragen we u ook zelf contact op te nemen met de gemeente.