Mobiliteitsvisie Enschede ter visie

mobiliteitsvisie
17 juni 2019

Lees de Mobiliteitsvisie Enschede. U kunt ook uw mening erover geven, door een zienswijze in te dienen. Dat kan tot en met 31 juli 2019.

Het College van Burgemeester en Wethouders heeft op 28 mei 2019 kennis genomen van de Mobiliteitsvisie Enschede en deze vrijgegeven voor inspraak. De Mobiliteitsvisie ligt daarom gedurende 6 weken ter inzage.  

Enschede kiest voor de fiets

Lees de Mobiliteitsvisie Enschede. Hierin geven we aan hoe we Enschede bereikbaar houden.

We willen onze stad economisch aantrekkelijker maken, de bereikbaarheid van banen vergroten en tegelijkertijd de leefbaarheid verbeteren. Door de groei van de economie, de aandacht voor duurzaamheid en de groei vanuit het hart mogen we aan het werk om Enschede bereikbaar te houden. Om dit mogelijk te maken is het meer dan ooit noodzakelijk om het fietsgebruik binnen Enschede verder te stimuleren en ruimte te maken voor het verkeer van en naar buiten de stad. Enschede kiest voor de fiets. In 2030 willen wij dat er minimaal 15% minder autoritten binnen de singel zijn en minimaal 10% minder autoritten binnen Enschede gemaakt worden. Op de singels zetten we in op het verbeteren van de doorstroming van het autoverkeer, en binnen de Singels wordt meer ruimte gemaakt voor de ontwikkeling van de stad waarbij de fiets een prominentere rol krijgt. Het meest concreet wordt dit rond het station, waar we het stationsplein willen teruggeven aan de voetganger en het autoverkeer willen verplaatsen naar de noordkant van het station. De bereikbaarheid van onze economische kerngebieden is van belang, waarbij we het autoverkeer zoveel mogelijk om de stad heen faciliteren en dan rechtstreeks naar bestemming laten rijden. 

Reageren

Tegen deze Mobiliteitsvisie kan tot en met 31 juli 2019 een zienswijze worden ingediend. Dit kan schriftelijk, digitaal of mondeling:

  • Digitale zienswijzen: kunnen worden ingediend via enschede.nl/zienswijze; Om digitaal een zienswijze te kunnen indienen dient u te beschikken over DigiD of E-herkenning.
  • Schriftelijke zienswijzen: kunnen worden gericht aan Burgemeester en Wethouders, Postbus 20, 7500 AA Enschede. In de brief moet vermeld worden zienswijze betreffende Mobiliteitsvisie en voorzien zijn van uw naam, adres en handtekening.
  • Mondelinge zienswijzen: U kunt een afspraak maken voor een mail te sturen naar fysiek-sbsecr@enschede.nl. Geef hierin duidelijk aan dat u een afspraak wilt maken voor het indienen van uw zienswijze. U wordt dan zo spoedig mogelijk gebeld voor het maken van een afspraak.