MONT, verschillende landen, meer kansen

05 december 2016

De bestuurders van het Duits – Nederlands stedelijk netwerk MONT zijn recent weer bijeengekomen.

MONT staat voor de jarenlange samenwerking tussen de stedendriehoek  Münster, Osnabrück en de steden van Netwerkstad Twente. De burgemeesters van Enschede, Hengelo en Almelo,  de Oberbürgermeister van Münster en de directeur van EUREGIO hebben aan deze bijeenkomst deelgenomen.

Tijdens dit zogeheten ‘Spitzengespräch’ worden de voortgang van de samenwerking op gezamenlijke projecten én de strategie voor de toekomst besproken. De aantrekkingskracht van grote steden en grootstedelijke regio’s neemt in rap tempo toe. Op dit moment woont meer dan de helft van de bevolking in de grootste steden, in 2050 zal dat aantal verder naar 80% van de bevolking groeien.

In het licht van deze wereldwijde ontwikkelingen is het voor de concurrentiekracht noodzaak nu maximaal in te zetten op de positie en potentie van MONT als aantrekkelijke en unieke groeiregio met rond de 1 miljoen inwoners. Om deze regio daadwerkelijk te kunnen laten doorgroeien met de daarmee gepaard gaande eisen voor wat betreft duurzame ontwikkeling,  liggen de grootste uitdagingen op het terrein van infrastructuurontwikkeling, economie, arbeidsmarkt, verlaging van taalbarrières en bereikbaarheid. Deze uitdagingen worden  gezamenlijk door het MONT-netwerk aangegaan.

In het Spitzengespräch zijn voor het eerst uitvoerig de mogelijkheden en kansen van grensoverschrijdend aanbesteden van overheidsopdrachten voor het bedrijfsleven besproken. Door deelname aan grensoverschrijdende aanbestedingen krijgen ondernemers in de MONT-regio een betere toegang tot overheidsopdrachten aan beide zijden van de grens. Verschillen in zowel (vak)taal als ook voorschriften en/of wetgeving vormen nog te vaak een barrière. Voorzitter Onno van Veldhuizen ‘Er verandert niets als we niet ingrijpend initiatief nemen door steeds tenminste één bedrijf van de andere kant van de grens mee te nemen in de aanbestedingsprocedure van overheidsopdrachten.

Daarnaast is gesproken over oplossingen ten aanzien van taalbelemmeringen. Naast het aanbieden van de Nederlandse en Duitse taal en cultuur op basisscholen wordt ingezet op grensoverschrijdende stages en uitwisseling van bestuurders en ambtenaren. Deze zorgen ervoor dat verschillende functionarissen op die manier gestimuleerd worden elkaars organisatie, structuur en cultuur beter te leren kennen en begrijpen.

Ook de verschillen in de arbeidsmarktsituatie tussen Nederland en Duitsland zijn aan de orde gekomen. Hierbij kan geconcludeerd worden, dat deze verschillen voor beide landen volop kansen bieden. Duitsland kampt momenteel met een tekort aan arbeidskrachten en heeft behoefte aan goed gekwalificeerd personeel. Dat geeft Nederlandse werkzoekenden juist de kans om op vacatures in Duitsland te solliciteren. Zo is van de doelstelling in het sectorplan ‘Twente Werkt’ voor het bemiddelen van 300 werkzoekenden naar banen in Duitsland,  vanuit Enschede al 100 in 2016 gerealiseerd (en nog eens 100 in de aanloopjaren 2014/15).

Oberbürgemeester Markus Lewe geeft in dit kader aan dat sinds augustus 2015 een pedagogisch medewerkster in de kinderopvang uit Enschede bij een kinderdagverblijf in Münster werkt. Ook start er een pilotproject met Caritas, een grote Duitse werkgever in de zorg, met het doel zorgmedewerkers uit Nederland bij te scholen en te ondersteunen bij de erkenning van de beroepsopleiding in Duitsland. Met deze acties, voortkomend uit de pact ‘Arbeidsmarkt over de grens’, wordt een bijdrage geleverd aan het wegwerken van het tekort aan arbeidskrachten in Duitsland en worden werknemers uit Nederland geholpen aan een baan, waardoor de werkloosheid in Nederland daalt.

MONT zet zich ook  actief in voor de optimalisatie van de regionale en interregionale bereikbaarheid ten aanzien van het zowel het wegverkeer als ook het openbaar vervoer.  De MONT-steden lobbyen, samen met EUREGIO en de provincie, zowel in Den Haag als Berlijn voor het geven van prioriteit aan de realisatie van betere verbindingen tussen beide landen. Gezamenlijk maken zij zich hard voor een verbeterde, milieuvriendelijke verkeersafwikkeling in de steden en voor een milieuvriendelijke en innovatieve uitbreiding van de bereikbaarheid in de grensregio.

De verdere ontwikkeling van de bereikbaarheidsvisie en daarmee gepaard gaande maatregelen ter verbetering van de bereikbaarheid is afhankelijk van de onderzoeksresultaten van de INTERREG projecten  ‘spoorregio’  en ‘goederencorridor’ . Deze resultaten zullen naar verwachting  in het voorjaar  van 2017 worden opgeleverd.

Kortom, door meer samen te werken wil MONT barrières in het grensgebied wegnemen en meer kansen benutten.

Foto (van rechts naar links): Sander Schelberg (Burgemeester van Hengelo), Onno van Veldhuizen (Burgemeester van Enschede), Markus Lewe (Oberbürgermeister van Münster), Elisabeth Schwenzow (directeur EUREGIO) en  Claas Beckord (namens  Wolfgang Griesert, Oberbürgemeister van Osnabrück ).  Arjen Gerritsen , burgemeester van Almelo was niet aanwezig tijdens het fotomoment.