Nationale Tuinvogeltelling

pimpelmees op een takje
12 januari 2022

Bent u ook gek op vogels in de tuin? Doe dan mee aan de jaarlijkse Nationale Tuinvogeltelling, het grootste natuuronderzoek van Nederland

Dit jaar vindt de telling plaats van 28 januari tot en met 30 januari 2022. Dankzij de Tuinvogeltelling weten we hoe vogels in de winter onze tuinen gebruiken. Met die informatie kunnen we vogels beter helpen en beschermen. Doe ook mee; het is leuk en nuttig!

Hoe werkt de vogeltelling?

Tel op vrijdag 28 januari, zaterdag 29 of zondag 30 januari 2022 een half uur de vogels in uw tuin of op uw balkon. Vliegen de vogels alleen maar óver uw tuin? Die tellen niet mee. Scholen, kinderboerderijen en andere groepen kunnen van tevoren tellen op een moment dat hen schikt.

Noteer alle waarnemingen van een soort in uw tuin of op uw balkon. Maar tel deze waarnemingen niet bij elkaar op, want dan loopt u het risico dezelfde vogel dubbel te tellen. Geef alleen het hoogste aantal door van een soort die u tegelijk hebt gezien. Uw telling geeft u gemakkelijk door via de web-app ‘MijnTuinvogeltelling’ of via de website www.tuinvogeltelling.nl. Het telformulier staat daar voor u klaar. Vul uw telling uiterlijk maandagochtend 31 januari in vóór 12 uur.

Wat wordt er met de informatie gedaan van de vogeltelling?

Vogelbescherming Nederland verzamelt de gegevens en analyseert na afloop van de telling samen met SOVON Vogelonderzoek Nederland de tellingen. Ze kijken naar opvallende weersinvloeden, invloeden van voeren door mensen, de invloed van een ‘groene tuin’ versus een ‘tegeltuin’ enzovoort. Ieder jaar maken ze een uitgebreid rapport over de telresultaten. In 2021 heeft de huismus gewonnen met 514.993 tellingen. Zo won de mus het vierde jaar op rij. Op plaats 2 stond de koolmees en op nummer 3 de pimpelmees.

Bent u ook zo benieuwd welke vogels er dit jaar het meeste worden waargenomen?