Nieuw Enschedees Welzijn met meer maatwerk voor inwoners en meerjarige contracten voor aanbieders

02 maart 2017

Het wijkwelzijnswerk in Enschede wordt wat het college van B&W betreft stadsdeelgewijs opgepakt. Per stadsdeel komt er één wijkwelzijnspartner.

De gemeente gaat na een nieuwe aanbesteding vanaf 2018 meerjarige contracten aan. Dit raadsvoorstel wordt besproken op 6 maart in de stedelijke commissie en op 13 maart in de gemeenteraad.

Evaluatie

Voorafgaand aan dit collegebesluit werd in alle stadsdelen een evaluatie van het welzijnswerk gehouden. Hieruit komt een overwegend positief beeld naar voren met een aantal aandachtspunten. Wethouder Welzijn Jurgen van Houdt: “Het waren goede gesprekken met de inwoners en partnerorganisaties. Het bevestigt ons college in de wil om het welzijnswerk verder te flexibiliseren, om meer te kunnen aansluiten bij de specifieke vraagt in wijken en buurten. Zo kunnen we beter maatwerk leveren.”

Nieuw Enschedees Welzijn

Nieuw Enschedees Welzijn gaat uit van de energie van inwoners om hun eigen welzijn te vergroten en die van hun mede-inwoners. De gelijknamige nota geeft richting aan het welzijnswerk in de periode 2017 – 2022. Enschede kent veel inwoners die al iets betekenen voor een ander, de één als vrijwilliger via een organisatie, de ander voor een familielid of een medebewoner in de wijk. Inwoners geven aan dat zij veel actief willen zijn, soms met hulp van professioneel welzijnswerk.

“Iedereen doet mee”

“Enschede wil een stad zijn waarin iedereen naar vermogen kan meedoen, zodat het welzijn en de talenten van onze inwoners kunnen groeien”, aldus wethouder Van Houdt. “Het gaat om onze gezamenlijke opdracht in de stad dat onze naasten zich in hun omgeving goed kunnen voelen, zodat ze actief willen en kunnen meedoen in onze samenleving en niet in een sociaal isolement raken.” Meer informatie en het raadsvoorstel zijn te lezen op www.enschede.nl/welzijn053