Nieuw: grondwaterstanden online

Vanuit het Twents waternet heeft een gezamenlijke aanbesteding plaats gevonden voor het meten en presenteren van de grondwaterstanden in Hengelo, Almelo, Borne en Enschede.

De gemeente Enschede meet sinds 1968 de grondwaterstanden. In de loop der jaren is het meetnet uitgebreid tot de huidige omvang van 140 peilbuizen. Deze peilbuizen staan in het openbaar stedelijk gebied (inclusief de dorpen).
De grondwaterstanden worden twee keer per maand gemeten en vervolgens in de database ingevoerd en gepresenteerd via een zogeheten webviewer.

Hoe werkt het?

Klik op: Grondwaterstanden online. U komt op een pagina met een kaart van de regio, waarop alle locaties van de peilbuizen staan afgebeeld van de bovenstaande gemeenten. Op de kaart kunt u in- en uitzoomen.

Grondwaterstanden

Kies een voor u interessante peilbuis. Dit is een groen meetpunt op de kaart. Klik hier op en deze kleurt paars. Klik vervolgens aan de rechterkant op “toon grafiek”. De grafiek opent in een nieuw scherm. Onderaan in de tijdbalk is de meetperiode aan te passen waarover u de grondwaterstanden wilt zien.

 

Toelichting op de grafiek:

  • De blauwe lijn is de grondwaterstand
  • De bovenste grijze lijn is de maaiveldhoogte ter plaatse.
  • De verticale as geeft de NAP hoogte weer.
  • De horizontale as geeft de datum weer.
  • De rode en de paarse lijn geven de representatieve hoogste en laagste grondwaterstand weer.
  • Door op de blauwe lijn te gaan staan, worden op die datum de exacte meetgegevens getoond.

Neerslaggegevens

Naast de grondwaterstanden zijn ook de neerslaggegevens in een grafiek te tonen. Dit zijn de licht en donkerblauwe meetpunten. Voor de gemeente Enschede zijn dit er twee.

(Let op! De gemiddelde filterdiepte van alle peilbuizen is 2 á 3 m. Hiermee worden schijngrondwaterstanden in de bovenlaag van de bodem NIET weergegeven. Ook kunnen aan de getoonde grondwaterstanden geen rechten worden ontleend.)