Nieuwe bestemming gezocht voor kunstwerk Enschede

Foto van het sgraffito kunstwerk, opgebouwd uit verschillende lagen pleisterwerk. Het kunstwerk is van de hand van de Twentse kunstenaar Joep Gierveld en gemaakt in de wederopbouwperiode.
09 juli 2019

De Werkgroep Monumentale Kunst van de landelijke Erfgoedvereniging Bond Heemschut en de gemeente Enschede zoeken een nieuwe bestemming voor een bijzonder kunstwerk van het terrein van het voormalige vliegveld te Enschede.

Bij de sloop van een recreatiegebouw op het terrein is dankzij de inzet van meerdere partijen, waaronder de gemeente Enschede en de eigenaar Technology Base (voormalig ADT), een bijzonder kunstwerk uit de wederopbouwperiode behouden gebleven.  

Het kunstwerk is een zogenaamd sgraffito, opgebouwd uit verschillende lagen pleisterwerk. Het kunstwerk is van de hand van de Twentse kunstenaar Joep Gierveld en gemaakt in de wederopbouwperiode.

De periode van de wederopbouw (1945-circa 1972) kenmerkt zich door een nieuw elan dat gepaard gaat met een ware bouwexplosie. Men herstelt na de verwoestingen in de Tweede Wereldoorlog niet alleen de infrastructuur van steden, maar gaat ook steeds grootschaliger bouwen. Een belangrijk kenmerk van de wederopbouwperiode is de samenwerking tussen opdrachtgevers, architecten en beeldend kunstenaars. Kunstenaars krijgen opdrachten monumentale kunstwerken te maken die de monotonie van de nieuwbouw moeten doorbreken. De rijksoverheid voert na een felle strijd van beeldend kunstenaars een percentageregeling in, waarbij 1,5% van de totale bouwsom van

overheidsgebouwen zoals gemeentehuizen, schoolgebouwen, ziekenhuizen, postkantoren en brandweerkazernes wordt gereserveerd voor het aanbrengen van kunst.

Omdat de kunstwerken in genoemde periode niet alleen groot van formaat zijn maar ook vast in en tegen gebouwen zijn aangebracht, wordt gesproken van monumentale of architectuurgebonden kunst. Voorbeelden van deze kunst zijn verschillende soorten glasramen (glas-in-lood of -beton, glasappliqué), mozaïeken, reliëfs, wandschilderingen, sgraffiti en tegeltableaus. Deze monumentale kunst wordt niet alleen gekenmerkt door een heel eigen vormen- en beeldtaal, maar ook door de toepassing van nieuwe materialen zoals beton en cortenstaal. Naar de kunsthistorische betekenis van de monumentale kunst uit de wederopbouwperiode is de laatste jaren veel onderzoek gedaan. Steeds duidelijker wordt dat een groot deel van deze kunst unieke kwaliteiten bezit.

Op dit moment bevindt het sgraffito zich al enige tijd in het depot. Het werk behoort tot het erfgoed van Enschede en dient daarom weer herplaatst te worden in de stad. De Werkgroep Monumentale Kunst en de gemeente zijn op zoek naar een mooie locatie. Het kunstwerk kan bijvoorbeeld opgenomen worden in de hal of trappartij van een verzorgingshuis, appartementengebouw of school.  Het werk kan in een wand worden opgenomen, maar met een steunconstructie is het ook mogelijk om het los in de ruimte te plaatsen. Wel is het noodzakelijk om het werk binnen te plaatsen. Het kunstwerk is gratis beschikbaar. De kosten voor herplaatsing komen voor rekening van de ontvangende partij. De mogelijkheden van fondsenwerving kunnen samen met de ontvangende partij worden onderzocht.

Het kunstwerk heeft een afmeting van 6 m x 1,2 m en weegt 1.440 kilo.

Voor meer informatie over het werk en de mogelijkheden van herbestemming kunt u contact opnemen met Norman Vervat via vervat2000@yahoo.com of 06-1981 6319