Nieuwe naam Alles-in-één-school: De Zuidsprong

20 april 2017

Donderdag 20 april was de start van de nieuwe Alles-in-één-school. Bij een nieuw begin hoort een nieuwe naam.

Wethouder Eerenberg van Onderwijs maakte, tijdens de feestelijke kick-off, samen met de leerlingen de nieuwe naam van de Alles-in-één-school aan Het Lang in Enschede bekend. De school heeft een passende nieuwe naam: De Zuidsprong. De naam geeft aan dat de school een plek wil zijn waar je een grote sprong in je leven kunt maken.

Om ieder kind een zo goed mogelijke start in het leven te geven, staat samenwerken bij de Alles-in-één-school centraal. Het samenwerkingsverband heeft als doel om de kansen van kinderen van 0-12 jaar in de wijk de Wesselerbrink te vergroten.

De Alles-in-één-school biedt zorg voor de kinderen en hulp aan ouders. Er wordt samengewerkt met onder andere ouders, buurtgenoten, het wijkteam, GGD Twente, stichting onderwijsbegeleiding Oost Nederland, Power, Logopedie, fysiotherapie en Alifa. De wens is om samen één team te vormen met activiteiten van 07:00 uur tot 19:00 uur. De uitgangspunten van de Alles-in-één-school zijn het zoeken van hulp binnen de eigen kring, het voorkomen en vroegtijdig ingrijpen bij problemen en gezondheid. Kortom, het zelf kunnen beslissen over lichamelijke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven.

Tijdens de feestelijke aftrap, waarbij veel ouders, buurtbewoners en samenwerkingspartners aanwezig waren, werd uitbundig het schoollied gezongen en lieten de leerlingen een ballon op. Tijdens het feest was duidelijk zichtbaar met hoeveel enthousiasme de kinderen, de ouders, de medewerkers van het IKC en andere organisaties samenwerken om van De Zuidsprong een voorbeeld voor heel Enschede te maken.