Nieuwe opzet van stadsdeelcommissie Oost

25 november 2016

Dinsdag aanstaande gaat de stadscommissie Oost in gesprek over het belang van nieuwe netwerken in wijken en buurten voor het speerpunt Zorg en Ondersteuning. Het is het eerste gesprek in de vernieuwde opzet van stadsdeelcommissie Oost.

De komende vergaderingen van Stadsdeelcommissie Oost starten telkens met een gesprek over één van de speerpunten uit de stadsdeelagenda Oost. Betrokken bewoners, organisaties en ervaringsdeskundigen vertellen hun verhalen. De raadsleden luisteren en stellen hun vragen.

Nieuwe netwerken in de wijk

In de stadsdeelagenda Oost is te lezen wat het stadsdeelmanagement samen met betrokkenen wil bereiken op het speerpunt Zorg en ondersteuning (en op vier andere speerpunten). Het inrichten van nieuwe buurtnetwerken op allerlei terreinen is daarbij van belang. Dit zijn bijvoorbeeld sport- en culturele verenigingen die maatschappelijke opgaven uitvoeren, een wijkcentrum met een sociale hypotheek of een wijkdienstencentrum om jongeren aan werk te helpen. Aan de gesprekstafel zitten professionals en wijkbewoners, maar ook de verantwoordelijk wethouder Jurgen van Houdt. Hij is erbij om vragen te beantwoorden, te vernemen wat er aan initiatieven zijn in stadsdeel Oost en om belemmeringen weg te nemen voor verdere ontwikkelingen. De stadsdeelwethouder, Jeroen Hatenboer, is de gespreksleider. Naast de tafelgasten kan ook het publiek actief meepraten.

De stadsdeelcommissie is op 29 november om 19.30 uur in de brasserie van Bruggerbosch aan de Gronausestraat 752. Het gesprek over de netwerken duurt tot 21.00 uur. Na 21.00 vergadert de stadsdeelcommissie nog over andere punten, namelijk de fietsbrug bij het Euregioterrein en over de omgevingsvergunning voor een tandartspraktijk aan de Gronausestraat 1070.