Nieuwe regeling Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)

rekenmachine en een huis
23 februari 2021

Op dit moment maakt de gemeente afspraken over wie in aanmerking komen voor de regeling Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK).

De TONK is een vergoeding voor de (kale) huur bij een huurwoning, of rente en aflossing van de hypotheek bij een eigen woning. Mogelijk komt u voor de regeling in aanmerking als uw inkomen met meer dan 30% is gedaald als gevolg van de coronamaatregelen. Bijvoorbeeld door het verlies van uw baan of door een dalende omzet. En als het gevolg daarvan is dat u moeite heeft om de woonkosten te betalen.

Eigen vermogen

Er wordt rekening gehouden met het eigen vermogen. Maar als mensen zelf geen financiële oplossing hebben en in de knel komen, dan kan de gemeente financieel bijspringen. Het gaat alleen om een ondersteuning voor het betalen van woonkosten.

Voorwaarden in maart duidelijk

Hoe de regeling is aan te vragen en wat precies de voorwaarden zijn om voor de TONK in aanmerking te komen is nog niet duidelijk. De gemeente streeft ernaar om dit begin maart duidelijk te hebben. Daarna kunnen aanvragen ingediend worden.

U kunt zich alvast aanmelden

Denkt u dat u mogelijk recht heeft op een financiële tegemoetkoming? Dan kunt u contact met ons opnemen via telefoonnummer 053 - 481 78 00. U kunt ons bellen op werkdagen tussen 9.00 – 17.00 uur.

Op de website van de Rijksoverheid leest u meer informatie over de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten.

Informatie op onze website

Als duidelijk is wat de precieze voorwaarden zijn en hoe u een aanvraag voor de TONK kunt doen, dan kunt u de informatie vinden op www.enschede.nl/tonk. Wij verwachten dat dat in de eerste helft van maart duidelijk is.

Daar leest u dan ook hoe u een aanvraag doet. Het is dan mogelijk om TONK met terugwerkende kracht aan te vragen. Vraagt u TONK bijvoorbeeld in maart 2021 aan? Dan kan de regeling ingaan op 1 januari 2021. TONK geldt voor de maanden januari tot en met juni 2021.