Nieuwe regels voor giften in bijstand

Geldbriefjes RVO
11 juni 2021

Als u een bijstandsuitkering ontvangt mag u vanaf 1 januari 2021 tot € 1.200,- aan giften per jaar ontvangen zonder gekort te worden op uw uitkering.

Het gaat daarbij om geld, producten of diensten. Voorheen was dit € 500,- per kalenderjaar. Dit bedrag wordt nu verhoogd naar € 1.200,- per kalenderjaar. Dit nieuwe beleid gaat met terugwerkende kracht in; vanaf 1 januari 2021.

Geef giften altijd door!

Als u bijstand ontvangt, is het belangrijk dat u giften met een waarde van meer dan € 50,- altijd doorgeeft. Het maakt niet uit of het om geld of producten of diensten gaat. Als u giften doorgeeft, dan kan de gemeente beoordelen of de giften binnen het maximale bedrag van € 1.200,- per jaar blijven. Voorkom problemen en geef giften altijd doorals u een bijstandsuitkering ontvangt! !