Nieuwe voorlopige gunning Regiotaxi Twente

Er is een nieuwe voorlopige gunning gedaan van de Regiotaxi Twente.

De 14 Twentse gemeenten hebben het voornemen de Regiotaxi Twente voor de periode van 1 juli 2016 tot 1 juli 2017 te gunnen aan DVG (voor de gemeenten Dinkelland en Losser) en aan Brookhuis personenvervoer (voor de overige 12 Twentse gemeenten). Daarmee komt de eerste voorlopige gunning aan Connexxion en Luttikhuis te vervallen.

De reden van de nieuwe voorlopige gunning is dat Connexxion Taxi Services B.V. en Luttikhuis Taxicentrale B.V. niet de vereiste bewijsstukken konden overleggen. Stukken die volgens de aanbesteding vereist waren. Dit bleek uit het onderzoek naar de geschiktheidseisen in de verificatiefase.

Voor de gemeenten die de Regiotaxi Twente aan één van deze beide bedrijven voorlopig hadden gegund, betekent het dat zij nu het voornemen hebben te gunnen aan DVG (voor de gemeenten Dinkelland en Losser) en Brookhuis (voor de andere 12 Twentse gemeenten). Voor definitieve gunning vindt wederom verificatie van de vereiste documenten bij Brookhuis plaats. De afgewezen partijen hebben het recht om tot en met 25 april 2016 bezwaar aan te tekenen tegen dit voornemen tot gunning.

De gemeenten betreuren deze vertraging in het proces, maar gaan uit van een ongewijzigde ingangsdatum voor de nieuwe overeenkomsten, te weten 1 juli 2016.