Nieuwjaarstoespraak burgemeester Bovens

05 januari 2022

Bekijk in een online video de nieuwjaarstoespraak terug 

Beste Enschedeërs,

Eigenlijk zou ik nu voor de eerste keer als uw waarnemend burgemeester in een overvolle Burgerzaal van het Stadhuis van Enschede staan met elkaar ‘handen en kussen gevende’ mensen…

Ik zou dan, samen met de leden van de Gemeenteraad en het College, u allen persoonlijk waarnemen, u echt ontmoeten, u allen een Gelukkig Nieuwjaar wensen in goede gezondheid…

…in goede gezondheid… 

…wie had kunnen raden dat het corona-virus ons ook dit jaar weer zou ontregelen, en zou maken dat ik hier nu alleen sta, alleen voor deze camera.  

Beste mensen, het virus is nog niet verslagen, weer een lock-down, en dat is zwaar. 

Zwaar en verdrietig, vanwege het grote verlies van dierbaren, of van je gezondheid, je baan, je inkomen, je onderneming…
Zwaar en uitputtend, vanwege de aanhoudende druk op de schouders van iedereen in de zorg, maar ook voor politie, boa’s, hulpdiensten, het onderwijs, de kinderopvang en zo vele anderen, die zo veel extra’s voor hun kiezen krijgen;
en natuurlijk zwaar en teleurstellend voor iedereen die zo had toegeleefd naar de kerstvoorstelling op school, het Kerstdiner met de familie, die sportwedstrijd, dat unieke theateroptreden… alles wat nu niet door kon gaan… 

Bovendien raakt het ons als mens zo diep:
Elkaar geen hand meer mogen geven; geen zoenen, geen knuffels… 
Het stilvallen van ons verenigings-, uitgaans- en spiritueel leven…
Minder ontmoetingen.

Corona dwingt ons steeds opnieuw, nu al voor de vierde keer, tot stilstand… 

Al vind ik dat laatste – die stilstand van ons drukke leven – niet altijd zo slecht. 
Het werpt ons ook weer terug op onszelf en onze naasten; 
we vinden het vaak ook fijn om er weer voor elkaar te zijn…
Het brengt ons ook een hoop warmhartigheid; 
we hebben nu tijd ook voor wie nu dreigt te verpieteren… 
En velen van ons hebben de afgelopen twee jaar benut om thuis eens goed op te ruimen, je huis weer een ‘thuis’ gemaakt. 

En als wij van onze huizen een ‘beter thuis’ maken, dan kunnen wij dat óók van ons eigen Enschede doen. Van ons Enschede - waar we door de geboorte van Niene dit jaar inmiddels met meer dan 160.000 inwoners thuis zijn - een beter thuis maken voor iedereen… 
Zoals u ook mij, als tijdelijk inwoner van deze mooie stad, het gevoel hebt gegeven dat je hier thuis mag zijn. 
Een thuis maken, óók voor de mensen die van zoverre vanaf vandaag een tijdelijke warme herberg vinden op het Vliegveldterrein. We laten in Twente zien dat we noaberschap hoog in het vaandel hebben. Hartverwarmend is het, dat zovele Twentenaren bereid zijn om ook de mensen die van ver zijn gekomen, een warm welkom te geven, als vrijwilliger, of door het doneren van spullen.

Beste mensen, het oude normaal van vóór corona was soms ook al zwaar. 
Nee, niet voor wie een goede baan heeft, een mooi huis, een auto voor de deur, en vakanties naar verre oorden. Maar wél voor wie het veel minder goed heeft getroffen, ook hier in Enschede.

En hét was al zwaar voor onze aarde en ons klimaat, die zuchten en steunen onder alles wat wij willen…

Dus het kan beter. Het moet beter. Niet alleen in Enschede, waar door Raad en College de afgelopen jaren veel zaken zijn gerealiseerd, maar ook landelijk.
Het nieuwe kabinet heeft in het coalitieakkoord ‘Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst’ zijn plannen bekend gemaakt. Er komt veel geld voor klimaat en milieu, wonen, onderwijs, kinderopvang. Maar ook een nieuwe bestuurscultuur die rekening houdt met hoe maatregelen uitpakken. De ‘menselijke maat’ komt veel centraler te staan.

Wij moeten daar slim op inspelen. Nu kansen grijpen voor een beter normaal, voor een beter Enschede. 

Een beter Enschede,
met een circulaire economie die meer draait om mens, dier en planeet… 
Een beter Enschede,
dat ruimte biedt voor zingeving; 
minder ongelijkheid; 
een betere balans tussen werk en privé; 
een gezonde levensstijl
én een groter zelfvertrouwen. 

Want het goede nieuws is: we starten niet van nul 
Vóór corona zat onze economie al aardig in de lift; 
Daalde de werkloosheid in Twente sterker dan landelijk; 

En tijdens corona hielden we die lijn vast, mede door grote investeringen en maatregelen van stadsbestuur, regio en rijk.

Een echt betere toekomst vraagt om geloof in onze eigen kracht; 
en een grote wil om het samen te doen. 

Daar zijn we in Twente goed in, zo heb ik waargenomen. Een goed voorbeeld is de Twente Board, waarin ondernemers, onderwijs en overheid samenwerken aan het versterken van de brede economie in Twente. Niet alleen met de buurgemeenten maar ook met de Provincie en onze Duitse partners.
Samen investeren in technische innovatie. 
Samen inzetten op de versnelling van de circulaire economie en op een aantrekkelijke en bereikbare regio waar je fijn kunt wonen en werken.
Samen inzetten op meer Twents geluk.

Maar we moeten dat ook écht samen doen met al die anderen; hoe verschillend we misschien ook zijn, denken of in het leven staan. Onze koning zei het zo treffend in zijn kersttoespraak: “Zelfs onder het dikste pantser leeft altijd het verlangen om samen met anderen aan een betere toekomst te werken”.

Zeker nu verkiezingscampagnes en coronadiscussies onderlinge verschillen uitvergroten, zie ik ons graag over alle mogelijke ‘grenzen, schotten en tegenstellingen’ heen de hand reiken. Omdat juist uit nieuwe, verrassende ontmoetingen, nieuwe verrassende ideeën kunnen ontstaan. Precies die ideeën die we nodig hebben om nu elkaars leven te gaan verlichten. Om Enschede en Twente te verlichten.

Het is voor een betere toekomst waarvoor ik vandaag figuurlijk de vonk wil ontsteken. Ik wil u - ik wil jou – vandaag (net als ik u in november in een Open Brief schreef) méér vragen dan nog even vol te houden. 

Ik wil óók vragen om vooruit te kijken; vooruit te denken; vooruit te werken. Ofwel: wat gaat uw of jouw aandeel zijn in het zorgen dat het licht aan het eind van de tunnel straks over alles en iedereen in Enschede gaat schijnen? 

Want hoe zeer we nu nog gebukt gaan onder deze vierde golf, we komen hier doorheen. 

Beste Enschedeërs, we namen onlangs afscheid van burgemeester Onno van Veldhuizen, die ik vanaf deze plek normaals dankjewel wil zeggen. En over een maand verwelkomen we Roelof Bleker, zijn opvolger. Als we allen meewerken staat hij volgend jaar hier niet meer in zijn eentje, maar gewoon weer binnen in een bomvolle Burgerzaal, waar mensen elkaar weer handen en zoenen geven, nadat hij iedereen een Gelukkig Nieuwjaar heeft gewenst in goede gezondheid.

Voor dit jaar wens ik ons allen dat vanzelfsprekend ook: 
een Gelukkig en echt heel Gezond Nieuwjaar,
waarin we samen bouwen aan een betere toekomst.
Voor ons allemaal!

Op een prachtig Enschede, waar ik mij inmiddels thuis ben gaan voelen,
hef ik graag samen met het gemeentebestuur en met iedereen thuis het glas. 

Proost!