Nog geen uitspraak over AZC Enschede

08 september 2016

College van B&W in gesprek over vervolg vluchtelingenopvang

Het college van B&W gaat in gesprek met het COA en de provinciale regietafel om de gevolgen te bezien voor de afgesproken opvang van vluchtelingen in Enschede. Dit naar aanleiding van uitspraken van staatssecretaris Dijkhoff tijdens de landelijke regietafel op 8 september.

Dak repareren als de zon schijnt

‘Wij zien dat er op dit moment minder instroom is van vluchtelingen in Nederland. Internationaal zijn er echter onzekere ontwikkelingen. Dus wie weet, stijgt de vluchtelingenstroom binnenkort weer. Je moet het dak repareren als de zon schijnt, dus op een stijging van het aantal vluchtelingen voorbereid zijn’, stelt wethouder Jurgen van Houdt. ‘Het vluchtelingenbeleid kan niet bestaan uit dagkoersen. Ons college van B&W is bereid om zijn verantwoordelijkheid nemen in de structurele opvang van vluchtelingen. Ook statushouders moeten zich in Enschede thuisvoelen en kunnen meedoen, daar zetten wij sowieso vol op in.’

Provinciale regietafel 19 september

Van Houdt: ‘Wij gaan in gesprek met het COA en de provinciale regietafel op 19 september over de gevolgen voor onze stad. Op dit moment weten we nog niet of het asielzoekerscentrum Esmarkerveld nog gebouwd moet worden. Daar zijn wel afspraken over gemaakt. Mochten die afspraken niet worden nagekomen, dan zijn de kosten wat ons betreft voor rekening van de staatssecretaris.’

Snel duidelijkheid voor inwoners

Het college vindt het verder van belang voldoende buffercapaciteit te houden, voor het geval de vluchtelingenstroom weer toeneemt. De behoefte aan buffercapaciteit in Overijssel is ook onderwerp van gesprek. ‘Wij willen voorkomen dat er nog zo’n jaar volgt van praten en voorbereiden van een azc in Enschede. We willen zo snel mogelijk duidelijkheid geven aan onze inwoners’, aldus wethouder Jurgen van Houdt.