Nota Nieuw Enschedees Welzijn vastgesteld door Raad

23 december 2016

De basis voor het nieuwe welzijnsbeleid de komende jaren

De gemeenteraad heeft op maandag 19 december jl. de nota Nieuw Enschedees Welzijn 2017-2022 vastgesteld. De nota vormt de basis voor het nieuwe welzijnsbeleid de komende jaren, met zes gedragen pijlers voor welzijnswerk. Het afgelopen half jaar ging de gemeente met bijna 2000 inwoners, vakmensen en partners in gesprek over Nieuw Enschedees Welzijn. Om zo samen met de stad, stap voor stap invulling te geven aan het beleid.

Grote betrokkenheid

De gemeente Enschede wilde input ophalen uit de stad voor het nieuwe welzijnsbeleid. Met als resultaat: een kadernota Nieuw Enschedees Welzijn, met gedragen pijlers voor welzijnswerk in Enschede de komende jaren. Het aantal betrokkenen rondom het thema welzijn was groot: inwoners, aanbieders, welzijnspartners en raad. Dit vroeg om een aanpak waarbij de gemeente op meerdere momenten in gesprek ging met diverse partijen.

Van breed naar concreet

Om breed op te halen wat er leeft in Enschede op het gebied van welzijn, is gestart met een online peiling onder 4.000 inwoners en 1.500 partners in de stad. Daarnaast voerden de medewerkers van de stadsdelen in Enschede persoonlijke gesprekken met inwoners en partners.

De gemeente wilde zelf ook geïnspireerd worden en haalde kennis en expertise van buiten de stad naar Enschede. Ze organiseerde een inspiratiesessie, waar zes externe inspirators op het gebied van welzijn in gesprek gingen met 60 aanwezigen over de bijdrage welzijn(s)werk aan een inclusieve samenleving. Op basis van de genoemde gespreksmomenten werden er thema’s gekozen voor een aantal verdiepende stadsdeelgesprekken. De laatste stap in het proces om te komen tot het nieuwe welzijnsbeleid was de ‘commitmentsessie’, waarvoor alle betrokkenen (tot dusver) werden uitgenodigd. Tijdens de sessie werden de uitkomsten van de voorgaande gesprekken samengebracht en werd dieper ingegaan op de pijlers en de inrichting van Nieuw Enschedees Welzijn.

Een bijzonder proces

Wethouder Jurgen van Houdt kijkt terug op een bijzonder proces: “Enschede wil een stad zijn waarin iedereen kan meedoen, zodat het welzijn en de talenten van onze inwoners kunnen groeien en bloeien. In onze stad wonen mensen die onze steun daarbij goed kunnen gebruiken. Dagelijks zijn honderden vrijwilligers en professionals bezig met het bevorderen van hun welzijn. Al die kennis en ervaring hebben wij mogen gebruiken om te komen tot een Nieuw Enschedees Welzijn voor de toekomst. Diverse gespreksrondes en peilingen bij onze inwoners maken dit nieuwe beleid tot een gedragen stuk van en voor onze samenleving. Daar doen we het voor.”

Het resultaat

Op basis van alle input dat is opgehaald tijdens de gespreksmomenten, is de nota ‘Nieuw Enschedees Welzijn, Richting aan welzijnswerk 2017-2022' uitgewerkt. In de nota gaat de gemeente dieper in op de zes pijlers van welzijnswerk, de ingang en vindbaarheid van welzijnsvoorzieningen, samenwerking en partnerschap en de inrichting van het nieuwe welzijnsbeleid. De nota is vervolgens verpakt in een online magazine, waarbij wordt ingezoomd op het gehele proces om te komen tot het nieuwe welzijnsbeleid.

Zes pijlers van het nieuwe Enschedese welzijnsbeleid

  • Welzijn is van inwoners.
  • Vakmensen zijn ‘in dienst’ van de samenleving.
  • Welzijnsvoorzieningen van en met ons allemaal.
  • Stimuleren wederkerigheid.
  • Kantelen naar anders denken en doen.
  • Weken in wijknetwerken. 

Kijk voor meer informatie op onze pagina over Nieuw Enschedees Welzijn.