Omgevingsvergunning voor Onder de Radar

23 juli 2019

De gemeente heeft op 23 juli 2019 de omgevingsvergunning verleend voor het evenement Onder de Radar op de Vliegveld Twente Evenementenlocatie op 27 juli 2019.

Deze vergunning was noodzakelijk vanwege de vernietiging van het bestemmingsplan ‘Voormalige vliegbasis Twenthe – Midden’ door de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State op 17 juli 2019. De initiatiefnemer heeft moeten onderbouwen dat onder andere wordt voldaan aan de voorwaarden op het gebied van de uitstoot van stikstof op Natura 2000 gebieden. De gemeente heeft deze onderbouwing getoetst en goedgekeurd. De gemeente heeft ook een aanvraag voor een omgevingsvergunning in behandeling voor het evenement Airforce Festival op 3 augustus. In de brief aan de gemeenteraad leest u meer achtergrondinformatie.