Onderzoek Grondwateroverlast Enschede Noord gepresenteerd

24 mei 2016

Onderzoeksbureau Tauw heeft tijdens de Stadsdeelcommissie Noord van 24 mei 2016 de resultaten van het onderzoek naar de grondwateroverlast in Enschede Noord gepresenteerd.

Het rapport, de presentatie en een samenvatting zijn te downloaden via onderstaande links.

PDFRapport Evaluatie watersysteem Enschede Noord.pdf

PDFSamenvatting Rapport Grondwateroverlast Enschede Noord.pdf

PDFPresentatie stadsdeelcommissie Noord Grondwateroverlast.pdf

Bijeenkomst toelichting rapport Tauw

De resultaten van het onderzoek van Tauw roept mogelijk nog vragen op. Voor een nadere toelichting op het rapport organiseren wij een aparte bijeenkomst, waarvoor u zich kunt aanmelden. Voor de bijeenkomst kunt u zich tot 15 juni 2015 aanmelden. Daarna ontvangt u een uitnodiging voor deze bijeenkomst.

Ondersteuning aanpak grondwateroverlast

Uit de meldingen en het onderzoek blijkt dat veel mensen last hebben van water in de kelder. Hiervoor dient u zelf maatregelen te treffen. Daarnaast kan het voorkomen dat overlast wordt ervaren, maar dat wij als gemeente in dat gebied niets gaan doen. In beide gevallen willen wij in overleg met u bepalen welke rol wij kunnen spelen. U kunt hierbij denken aan het faciliteren bij het bepalen van mogelijke maatregelen, het delen van kennis en ervaringen, ook tussen burgers, hetzij burgers met elkaar in contact brengen om gezamenlijk op te trekken.

De mensen die zich aanmelden ontvangen na 1 juli nadere informatie.

Aanmelden

Aanmelden kan via het gemeentelijk contactcentrum, 053-4817600 of via bodeminfo@enschede.nl