Onderzoek naar effecten van de WMO

14 oktober 2016

Sinds 2015 heeft de gemeente meer verantwoordelijkheden gekregen voor de ondersteuning van inwoners in Enschede die met een beperking te maken hebben.

De gemeente kijkt daarbij samen met deze mensen en hun familie wat nodig is en organiseert algemene voorzieningen, huiskamers in de wijk, vervoer, begeleiding of dagbesteding ter ondersteuning. Het doel van de Wmo is dat mensen zo normaal mogelijk kunnen functioneren en deelnemen aan de samenleving.

Vragen over alledaagse dingen

De gemeente wil graag van mensen zelf weten in hoeverre het doel van de Wmo wordt bereikt. Daarom ontvangt een groot aantal Enschedeërs, die ondersteuning krijgen of hebben aangevraagd, deze week een vragenlijst van de gemeente. Daarin wordt gevraagd in hoeverre zij, met hulp van familie en Wmo, hun leven kunnen leiden zoals zij dat willen. De vragen gaan over alledaagse dingen: kunnen mensen gaan en staan waar zij willen, kunnen zij zichzelf verzorgen, hoe ervaren zij hun sociale contacten, hoe lopen de financiële zaken, wat vinden zij van hun werkzaamheden, zijn ze tevreden over hun vrije tijdsbesteding?

Heeft u of iemand in uw omgeving ook een vragenlijst ontvangen?

Vul die vragenlijst vooral in, want uw ervaringen zijn belangrijke informatie voor de gemeente om het Wmo-beleid af te stemmen op de behoeften van inwoners. Bovendien maken de inzenders kans op een cadeaubon.

De resultaten van het onderzoek worden na afloop op onze website bekend gemaakt.