Online vragenlijst: Hoe moeten we Enschede voorbereiden op extreem weer?

15 oktober 2020

De gemeente Enschede wil graag weten hoe Enschedeërs denken over de mogelijke gevolgen van klimaatverandering.

De verwachting is dat onder invloed van klimaatveranderingen de extremen in het weer steeds groter worden. Wat dat betekent, hebben we de afgelopen maanden kunnen ervaren. Van hevige piekbuien met wateroverlast tot een hittegolf en grote droogte. Hoe moeten we Enschede voorbereiden op dit extremere weer? En welke risico’s willen we lopen?

We willen graag weten hoe Enschedeërs denken over de mogelijke gevolgen van klimaatverandering

We leggen u daarom graag een aantal stellingen voor en vragen u daarbij telkens hoe erg u een dergelijke situatie of verandering vindt en hoe vaak dit zou mogen voorkomen.

De stellingen hebben betrekking op drie verschillende thema’s, namelijk Wateroverlast, Hitte en Droogte. Voor alle drie thema’s krijgt u enkele stellingen voorgelegd.

U kunt hier de vragenlijst invullen. U kunt de vragenlijst invullen tot 30 oktober.