Ontwikkelingen rondom eigen bijdrage

De NOS heeft op 2 december jl. op het journaal gemeld dat de eigen bijdrage voor dagbesteding per 1-1-2016 fors zal gaan stijgen en dat mensen mogelijk zorg gaan mijden

Het volledig artikel is te lezen op www.nos.nl.

Werkelijke situatie

De informatie is echter niet volledig.  De mogelijke verhoging van  de eigen bijdrage heeft alleen betrekking op cliënten met een PGB die tm 31-12-2015 nog onder het overgangsrecht vallen (klanten die op 1 januari 2015 een AWBZ-indicatie hadden).

Deze cliënten hebben nu ondersteuning op  grond  van de AWBZ. Per 1 januari 2016 valt  deze ondersteuning onder de Wmo en/of Jeugdwet. De eigen bijdrage wordt dan ook berekend  op basis van de Wmo in plaats van de  AWBZ. Dit kan een verhoging met zich meebrengen.
Als u of uw kind ondersteuning krijgt vanuit de Jeugdwet, hoeft u geen eigen bijdrage te betalen.

Meer informatie