Oost-Nederland koopstromenonderzoek 2019 van start

""
29 oktober 2019

Groot onderzoek naar koopgedrag in Oost-Nederland.

De detailhandel is de afgelopen jaren veranderd. Waar het online winkelen een sterke groei heeft doorgemaakt, is op straat vaker leegstand zichtbaar en veranderen winkels in bijvoorbeeld horeca of woningen. Gemeenten en provincies zetten zich samen met winkeliers in voor aantrekkelijke binnensteden, dorpscentra en een compleet winkelaanbod. Om dit zo goed mogelijk te doen, is periodiek onderzoek naar koopgedrag van groot belang.

In oktober start in Oost-Nederland daarom een grootschalig onderzoek. Dat onderzoek brengt, net als in 2015, in beeld waar inwoners boodschappen doen, winkelen en doelgerichte aankopen doen en hoe tevreden ze zijn over de verschillende aankooplocaties. Deze informatie brengt het functioneren en de aantrekkelijkheid van winkelgebieden in beeld en helpt daarmee gemeenten en provincies bij het versterken en verbeteren van winkelvoorzieningen.

Het onderzoek wordt uitgevoerd voor meer dan 60 gemeenten in Oost-Nederland. Ook de gemeente Enschede neemt deel aan het onderzoek, dat wordt uitgevoerd door onderzoeksbureau I&O Research.

Deelnemers gezocht

In oktober start het veldwerk. In deze periode worden ook inwoners uit Enschede uitgenodigd voor deelname aan het onderzoek. Zij ontvangen namens de provincie Overijssel een schriftelijke uitnodiging in de brievenbus. De huishoudens zijn willekeurig geselecteerd. Deelnemen kan door online een vragenlijst in te vullen. Inwoners die geen brief krijgen, maar wel graag willen meedoen kunnen de online vragenlijst invullen. 

Onder alle deelnemers van het onderzoek worden 50 cadeaubonnen van €25 verloot.

Privacy gewaarborgd

De privacy van deelnemers is gewaarborgd in overeenstemming met de nieuwe privacywetgeving (AVG). Antwoorden van deelnemers zijn niet gekoppeld aan hun woonadres en worden uitsluitend gebruikt voor het Koopstromenonderzoek Oost-Nederland 2019.

Meer informatie

Voor meer informatie over het onderzoek is er de website van het KSO. Mailen kan naar helpdesk@ioresearch.nl.