Oostweg Enschede gaat eerste week mei op de schop

Verminderde overlast door duurzame aanpak

Een belangrijke verbindingsweg reconstrueren en dat bijna zonder dat de omgeving het opvalt. Met een techniek die als vernieuwend wordt ervaren. Paul Koekkoek, adviseur wegen van de gemeente Enschede, blikt vooruit op de werkzaamheden die gepland staan voor vrijdag 29 april tot en met zaterdag 7 mei aan de Oostweg.

“Rijkswaterstaat sluit vanwege onderhoud in dezelfde periode de N35 af. Hiermee werd voor ons snel duidelijk dat de Oostweg, een belangrijke toegangsweg voor Enschede, in die periode ook nauwelijks gebruikt kan worden. Waarom dan niet gelijktijdig de verouderde Oostweg reconstrueren?” In een recordtempo werd het werk georganiseerd en voorbereid. “Van de nood een deugd maken”, aldus Paul Koekkoek.

Sterk verbeterde techniek

Koekkoek gaat verder. “Wat ieder wegenbouwproject planningtechnisch lastig maakt zijn de vele transportbewegingen. Deze worden door de omgeving als hinderlijk ervaren. Oud restmateriaal wordt afgevoerd en nieuw materiaal komt terug. Door middel van de techniek die Schuimbitumen Stabilisaties heet, wordt dit sterk gereduceerd. Alle bestaande materialen worden ter plaatse vermengd, met toevoeging van schuimbitumen en cement tot een nieuwe draagkrachtige ondergrond. “De gemeente Enschede heeft zichzelf als doel gesteld om de CO2 uitstoot drastisch te verminderen. Bovendien worden er geen kostbare grondstoffen verspild. Een prachtig voorbeeld van duurzaamheid en de investeringskosten worden ook nog eens teruggebracht!”

Omleiding

Het verkeer wordt in beide richtingen omgeleid via Gronausestraat, Hogelandsingel, Varviksingel en Zuiderval.