Opening fietsverbinding Euregioweg

15 november 2019

De nieuwe fietsverbinding Euregioweg is donderdag 14 november officieel geopend.

Het gaat hier om de realisatie van een verbinding langs de Euregioweg tussen de rotonde Sleutelweg en de bestaande fietsverbinding langs de Oosterstraat, inclusief een nieuwe fietsbrug over het spoor.

De fietsverbinding langs de Euregioweg sluit aan op het beoogde tracé van de fietssnelweg F35. Daarmee draagt het bij aan een verdere verbetering van het fietsklimaat in Enschede. De bereikbaarheid per fiets van het Euregio bedrijventerrein verbetert sterk. Ook draagt de verbinding bij aan de duurzaamheidsdoelstelling van het Euregio bedrijventerrein.

Dit project is mede mogelijk gemaakt door financiële bijdrages van het Rijk (Spoorse doorsnijdingen) en de Provincie (Fietssnelweg F35).