Opening Huis voor Taal & Meedoen

11 april 2019

Op donderdag 11 april opende wethouder Arjan Kampman het Huis voor Taal & Meedoen in de Bibliotheek Enschede.

De verschillende partners, die samen het Huis voor Taal & Meedoen vormen, voeren diverse activiteiten uit ter voorkoming, herkenning en vermindering van laaggeletterdheid. Ook zetten ze zich in voor ondersteuning bij zaken als rekenen en digitale vaardigheden.

Belangrijk initiatief

“Dit initiatief is ontzettend belangrijk voor een stad als Enschede”, aldus wethouder Kampman. “De opgave op het gebied van laaggeletterdheid is enorm. Laaggeletterdheid speelt namelijk in alle lagen van de bevolking. De groep laaggeletterden bestaat in Enschede bijvoorbeeld voor twee derde uit mensen zonder migratieachtergrond. Initiatieven als deze helpen ons om naar elkaar om te kijken en elkaar te helpen. De inzet van de samenwerkingspartners en vrijwilligers zorgt ervoor dat een grote groep mensen mee kan doen in de samenleving.”

Momenteel zijn er 500 deelnemers die mee doen in het formele traject van het Huis van Taal & Meedoen. Nog eens 1000 deelnemers ontvangen via een informeel traject hulp bij het verkrijgen van de basisvaardigheden op het gebied van taal.

Het Huis voor Taal & Meedoen is een initiatief van Alifa, Bibliotheek Enschede, Leren en Werken, M-Pact, Power, ROC van Twente, Stichting Lezen en Schrijven en de gemeente Enschede. Klik hier voor meer informatie over het Huis voor Taal en Meedoen.