Opening tentoonstelling “Open je ogen” - Portretten en verhalen van slachtoffers van mensenhandel

17 januari 2017

Op donderdag 19 januari openen Burgemeester Onno van Veldhuizen en gedeputeerde Bert Boerman (provincie Overijssel) samen met een afvaardiging van samenwerkende partijen van het Meldpunt Loverboyproblematiek Twente de tentoonstelling “Open je ogen”.

Deze tentoonstelling is tevens de inleiding voor de officiële opening van het Meldpunt Loverboyproblematiek Twente.

“Open je Ogen”

Van 19 januari tot 9 februari is de tentoonstelling “Open je ogen - portretten en verhalen van slachtoffers van mensenhandel” te zien in Enschede. Op het Stationsplein staan in die periode 16 zogenaamde trotters. Deze manshoge portretten tonen de ogen van slachtoffers van mensenhandel en vertellen de aangrijpende verhalen die daar achter schuil gaan. Ook de loverboyproblematiek, waarbij jonge meiden en jongens tegen hun wil betrokken raken bij prostitutie valt onder de definitie mensenhandel. De buitententoonstelling informeert en maakt passanten bewust van deze problematiek. Meer informatie over de tentoonstelling: www.stichtingopenmind.nl/open-je-ogen-2/

Meldpunt Loverboyproblematiek Twente

In Enschede is in september 2016 het Meldpunt Loverboyproblematiek Twente officieus van start gegaan. Het Meldpunt Loverboyproblematiek Twente is het punt waar op de eerste plaats signalen gemeld worden, waar kennis en ervaring over de problematiek voor handen is en waar mensen met vragen en zorgen advies krijgen over wat te doen bij signalen van loverboyproblematiek. Daarnaast is het de plek waar zorg voor slachtoffers opgepakt en gecoördineerd wordt. De derde hoofdtaak is de preventie en voorlichting over deze problematiek. Het meldpunt start in en vanuit Enschede voor de situaties die in Enschede spelen en maakt onderdeel uit van de transformatieagenda / sociaal lab053. Aanvullende provinciale subsidie maakt het Meldpunt gedurende vier jaar mogelijk. Vanaf 2018 kan het Meldpunt ook in de andere gemeenten in Twente actief zijn. Het Meldpunt is telefonisch te bereiken op 06-10223929. Meer info: www.meldpuntloverboyproblematiektwente.nl/

In het meldpunt wordt nauw samengewerkt met Politie, Tactus, Ambiq, Jarabee, Comensha en Wijkteams Enschede, wijkcoaches huiselijk geweld. Voor de preventieve activiteiten zijn ook het welzijnswerk en het onderwijs betrokken.