Ouderbijdrage Jeugdwet definitief vervallen

Het Rijk heeft op 14 november jl. bekendgemaakt dat de ouderbijdrage per 1 januari 2016 definitief wordt afgeschaft.

Ouders die eerder bericht hebben gekregen van de gemeente dat de ouderbijdrage tijdelijk werd opgeschort, hoeven dus definitief geen ouderbijdrage te betalen.

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 24 maart 2015 besloten om de inning van de ouderbijdrage op te schorten. Daarbij ging het om gezinnen waarvan een kind ‘jeugdhulp met verblijf’ kreeg. Aanleiding voor dit besluit was het onderzoek dat het Rijk startte naar de wenselijkheid en (kosten)effectiviteit van de ouderbijdrage. Inmiddels zijn de uitkomsten van het onderzoek bekend. Wethouder Eelco Eerenberg: “Ik ben blij met de uitkomsten van het onderzoek en het Rijksbesluit. Daardoor hebben we ons besluit van tijdelijk opschorten, kunnen omzetten in definitief vervallen van de ouderbijdrage in het kader van de Jeugdwet.”