Parkeertarieven straat en parkeergarages 2017

10 november 2016

Het college van B&W heeft besloten om als pilot voor het eerste half jaar van 2017 het maximum dagtarief voor de H.J. van Heekgarage te verlagen.

Op dit moment is het dagtarief 8 uurtarieven (max. € 20,80 in 2016). Vanaf 1 januari 2017 wordt dit net als in Stationsgarage en Irenegarage 5 uurtarieven (max. € 13,50 in 2017). De gemeente Enschede trekt hiermee de tarievenstructuur gelijk ten opzichte van de andere gemeentelijke parkeergarages. Dit betekent ook dat het MST tegemoet kan komen aan de wens van patiënten die lang parkeren om de parkeerkosten te verlagen.

Naast deze aanpassing gaat MST in 2017 door met de kortingsregelingen bij langdurig of frequent bezoek. Ook kijkt het ziekenhuis naar verdere optimalisatie. Zo komt er in 2017 één centraal uitgiftepunt voor de kortingsregelingen dichterbij de toegang naar de parkeergarage.

Nieuwe tariefeenheden parkeergarages

Verder heeft het college van B&W besloten om in de gemeentelijke parkeergarages de tariefstructuur aan te passen naar betalingen in blokken van 50 cent (ca. 11 minuten). De huidige structuur waarbij altijd het hele 1e uur betaald wordt en daarna in blokken van 20 cent, komt hiermee te vervallen.

Jaarlijkse verhoging

Het College heeft ook besloten om het parkeertarief voor de parkeergarages per 1 januari 2017 te verhogen met € 0,10 naar € 2,70 per uur. Dit is conform de structuur zoals die in 2010 is vastgesteld door de Raad. Tot slot stelt het College de Raad voor om het tarief voor het straatparkeren in 2017 eveneens te verhogen met € 0,10. De abonnementstarieven, vergunning tarieven en tarieven van de vrije uitrijkaarten worden verhoogd in dezelfde verhouding.

Evaluatie parkeertarieven

Zoals nu voorzien, ligt het in de verwachting dat bij de huidige tariefontwikkeling en aantallen parkeerders de aanloopverliezen van de H.J. van Heek Parkeergarage terugverdiend zijn in de loop van 2018. Hiermee ontstaat er een nieuw afwegingsmoment om de parkeertarievenstructuur tegen het licht te houden. Het College komt dan ook in het 1e helft van 2017 met een voorstel aan de Raad, hoe de parkeertarieven zich de komende jaren kunnen ontwikkelen.