Patiënten kunnen alsnog voor curatieve zorg JGGZ terecht bij vertrouwde kinderarts

02 februari 2017

De 14 Twentse gemeenten (OZJT/Samen14) en ZGT verlengen alsnog de overeenkomst voor 2017 met betrekking tot curatieve zorg JGGZ.

Beide organisaties betreuren de gang van zaken en bevestigen de samenwerking voor 2017.

Ouders en verzorgers van kinderen ontvangen hierover een brief namens de 14 Twentse gemeenten en ZGT. Zij kunnen, wanneer wenselijk, op korte termijn weer terecht bij hun vertrouwde kinderarts bij ZGT.