Prestaties arbeidsmarktaanpak op niveau

16 december 2016

Accentverschuivingen moeten in 2017 zorgen voor versnelling uitstroom

De economische vooruitgang en dynamiek van de stad is ook terug te zien in de resultaten van de Enschedese arbeidsmarktaanpak. Het aantal banen steeg naar een recordhoogte van 84000 banen. Ook het aantal vacatures groeide fors. De arbeidsparticipatie nam sinds lange tijd weer toe met 1,1 procent. Ondanks deze veelbelovende ontwikkelingen, werkt het op dit moment nog maar beperkt door in het bijstandsvolume. Wethouder Economie & Werk Patrick Welman: “Ondanks dat we het in Enschede beter doen dan landelijk gemiddeld, scherpen we nu onze werkwijze op een paar punten aan. Met als doel om in 2017 het aantal mensen dat vanuit de bijstand werk vindt, flink te laten toenemen.

Diverse oorzaken maken dat het volume in de bijstand nog steeds hoog is. Door de aantrekkende economie daalt het aantal mensen in de WW sterk, net als het aantal dat vanuit de WW “doorzakt” in de bijstand. Daartegenover staat een toename van mensen in de bijstand vanaf 2016 door instroom van statushouders. Ook is er een toename doordat de mensen die eerder voor een uitkering op grond van de Wet sociale werkvoorziening of Wajong in aanmerking kwamen, nu een beroep doen op de Participatiewet. “Deze ontwikkeling laat zien dat we stevig moeten blijven inzetten op het helpen van mensen vanuit de bijstand naar werk. Daarvoor continueren we onze bestaande arbeidsmarktaanpak, met een aantal accentverschuivingen. En zetten we de goede samenwerking met de andere Twentse gemeenten voort, onder de vlag van Werkplein Twente.”

Accentverschuivingen in aanpak

Naast het matchen van kandidaten op basis van binnenkomende en opgehaalde vacatures wordt nu vanuit een breder profiel van de werkzoekende gekeken. Daarbij gaat de gemeente naast opleidingsachtergrond en werkervaring meer kijken naar ‘soft skills’. “We willen een nog beter beeld krijgen en houden van de personen én meer zicht hebben op datgene dat hen tegenhoudt in het voorzien in eigen inkomen.” De werkzoekende krijgt zelf meer verantwoordelijkheid in het bijhouden van de eigen gegevens. “Daarvoor gaan we investeren in slimme digitale systemen, maar gaan we in sommige gevallen ook op een andere wijze communiceren, hen op een meer directe manier aanspreken”, aldus Welman.

Taal is middel, participatie het doel

Verder wordt steviger ingezet op deelname aan de Doen!Beurzen. Deze worden in 2017 uitgebreid. Welman: “We verwachten dat iedereen meedoet in de samenleving, met werk of anders met vrijwilligerswerk. Als de beheersing van de Nederlandse taal het bezwaarpunt is, dan zorgen we voor een passend aanbod aan taalscholing. Taal is een middel en participatie het doel.”

Doorzetten aanpak Duitsland

De aanpak om gericht mensen over de grens te begeleiden naar werk gaat in 2017 onverminderd door. Onder andere door de Social Impact Bond “Werken in Duitsland” om binnen 2,5 jaar 138 werkzoekenden naar werk in Duitsland te begeleiden. In 2017 gaan de eerste groepen werkzoekenden van start.

Werkzoekenden met een arbeidsbeperking

In 2016 is meer omzet behaald uit activiteiten vanuit de sociale werkvoorziening. Ook hier worden kansen over de grens benut. Bij beschut werk (DCW) ligt het omzetaandeel uit Duitsland al boven de 20%. Door een wetswijziging per 2017 gaat de gemeente aan de slag met het invullen van ruim 60 (beschutte) werkplekken voor de doelgroep met een arbeidsbeperking.

Betere prestaties dan landelijk

CBS en het CPB voorspelden voor 2016 dat de bijstand zou blijven groeien. Dat beeld zien we in Enschede inderdaad ook terug, maar de voorlopige bijstandscijfers in Enschede zijn gunstiger dan het landelijke beeld. De gemiddelde groei van de bijstand in Enschede is lager (0,4%) dan die van vergelijkbare grote gemeenten (2,3%) en de G4 (1,4%).”Dit is een knappe prestatie als je kijkt waar Enschede vandaan komt. Het geeft aan dat we op de goede weg zitten”, concludeert Welman.

PDFuitvoeringsprogramma-eaa-2017.pdf

PDFbeleidskader-eaa---2016-2018.pdf