Procedure aanpassen verschillende regelingen in de zorg stopgezet

15 juli 2016

De procedure voor het aanpassen van verschillende regelingen in de zorg wordt stopgezet. Gemeente moet de nieuwe regelingen toetsen aan de uitspraken van de Centrale Raad van Beroep.

Begin mei heeft het college van B&W de gewijzigde Verordening Maatschappelijke Ondersteuning, een gewijzigd Besluit Maatschappelijke Ondersteuning, een nieuwe beleidsregel ondersteuning bij het Huishouden en de gewijzigde beleidsregels voor het Persoonsgebonden Budget (PGB) in concept vastgesteld. Deze stukken hebben tot 21 juni 2016 ter inzage gelegen; u kon hierop reageren.

Nieuwe regelingen toetsen aan uitspraken Centrale Raad van Beroep

Op 10 mei 2016 heeft de Centrale Raad van Beroep (het hoogste rechtsorgaan op het gebied van bestuursrecht) een aantal uitspraken gedaan op het gebied van Ondersteuning bij het Huishouden. In deze uitspraken staan regels waaraan de ondersteuning moet voldoen. De nieuwe regelingen moeten worden getoetst aan de uitspraken. Daarom is besloten de procedure voor het aanpassen van deze regelingen stop te zetten. Het college van B&W heeft de gemeenteraad per brief geïnformeerd.

PDFbrief-aan-gemeenteraad.pdf

PDFpresentatie-gemeenteraad.pdf

Indien nodig worden de stukken aangepast en zal het college deze opnieuw vaststellen. Dan wordt de procedure weer opgestart en krijgt u opnieuw de gelegenheid om hierop te reageren.

Voor cliënten verandert er niets

Cliënten die op dit moment ondersteuning bij het huishouden hebben, worden per brief geïnformeerd.

PDFbrief-clienten.pdf

Voor hen verandert er op dit moment niets.