Provincie ondersteunt buurtinitiatieven met subsidie

04 oktober 2017

Werkt u aan een (buurt)initiatief dat met een bijdrage tussen de € 1.000 en € 3.000 van de grond kan komen? De provincie Overijssel stimuleert kleinschalige initiatieven op het gebied van gezond bewegen, zelfstandig leven en noaberschap.

Samenwerkingsprojecten van minimaal twee organisaties of drie particulieren kunnen van 16 oktober t/m 10 november een aanvraag indienen. 

Voorbeelden van projecten uit een eerdere subsidieronde zijn o.a. aanleg buurttuin, speel- en beweegpark, jeu de boule baan, huiskamer van de buurt en gezamenlijk clubgebouw.

Kijk voor meer informatie en voor alle voorwaarden op www.enschede.nl/samenvoorelkaar.