Provincie Overijssel stelt grond beschikbaar om bomen te planten – en jij kunt deze grond gebruiken!

24 juli 2020

In november 2018 nam Provinciale Staten van Overijssel een bijzonder motie aan: plant één boom per inwoner.

Dit plan, om concreet 1,1 miljoen bomen extra aan te planten in Overijssel, gaat nu de uitvoering in. Met dit plan ontwikkelt de provincie beleid om op een slimme manier nieuwe bomen te planten, om klimaatverandering tegen te gaan. Met oog voor het landschap, inzet op kringloopeconomie, betere omstandigheden voor plantensoorten, dieren en insecten, het opvangen van CO2, en de provincie gelijk zo mooi mogelijk in te richten. En daar maakt de provincie graag haar eigen grond voor vrij

Gebruik grond van de provincie voor jouw initiatief

Om initiatiefnemers de ruimte te bieden voor hun ideeën stelt Provincie Overijssel ook grond beschikbaar om bomen op te planten, ruim 80 voetbalvelden! Zo zorgen we er samen voor dat er 1,1 miljoen bomen bij zijn gekomen in Overijssel in 2023. De beschikbare gronden liggen in de gemeentes Enschede, Hengelo, Ommen en Rijssen. De specifieke percelen vind je op www.iedereeneenboom.nl/grond. Je kunt geld doneren voor het planten van bomen op de beschikbare grond, maar je kunt ook één van de aangeboden percelen kopen en aanplanten. Als er meerdere initiatieven interesse hebben in hetzelfde perceel bepalen we via het volgende afwegingskader wie voorrang heeft. Donateurs hebben altijd voorrang op kopers. Zijn er voor een perceel meerdere potentiële kopers, dan geldt deze volgorde van kopers die voorrang krijgen:

  1. Lokale kopers in samenwerking met lokaal initiatief*; 
  2. Overige lokale kopers;
  3. Bovenlokale kopers.

Bij meerdere geïnteresseerde kopers in één van deze 3 categorieën heeft de koper met direct aangrenzend eigendom voorrang. Is er geen koper met aangrenzend eigendom bij de geïnteresseerden, dan vragen we alle geïnteresseerde kopers een bod te doen. Het hoogste bod wint.

Bij meerdere geïnteresseerde donateurs hebben initiatieven binnen een straal van 3 km van het betreffende perceel voorrang. Als er binnen die straal van 3 kilometer ook meerdere geïnteresseerde donateurs zijn, dan loten we een donateur.

* Een lokale koper of lokaal initiatief is een koper/initiatief die/dat is gevestigd of ontstaat binnen een straal van 3 km van het betreffende perceel. Bij het lokale initiatief zijn inwoners betrokken.

Heb je al een initiatief of wil je meer informatie over de mogelijkheden voor het planten van bomen op deze gronden? Stuur dan een e-mail naar iedereeneenboom@overijssel.nl. Dan gaan we samen kijken hoe we jouw bomen kunnen planten!

Subsidie 

Voor het aanplanten van nieuw bos heeft provincie Overijssel een subsidieregeling geopend. Op deze manier kunt u op het perceel dat u overneemt met subsidie nieuw bos realiseren. Meer informatie over de subsidie en het aanvragen hiervan vindt u op de website van provincie Overijssel.

Iedereen kan meehelpen om het doel van 1,1 miljoen te halen. Door zelf een boom te planten, projectideeën te delen, geld te doneren of door het beschikbaar stellen van grond. Meedoen kan via het platform www.iedereeneenboom.nl