Raad akkoord met aanpassing regels Ondersteuning bij het huishouden

14 maart 2017

De gemeente Enschede past haar beleid Ondersteuning bij het Huishouden aan.

In het nieuwe beleid worden de regels voor Ondersteuning bij het Huishouden uitgebreider beschreven en kunnen cliënten beter zien welke ondersteuning ze krijgen. Inwoners met ondersteuning bij het huishouden ontvangen allemaal vanaf april een uitnodiging voor een persoonlijk gesprek. De gemeenteraad heeft dit op 13 maart 2017 besloten.

Wat, waar en hoe vaak

Door een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep moeten gemeenten de regels over de ondersteuning bij het huishouden aanpassen. Gemeenten mogen nog steeds het begrip ‘schoon en leefbaar huis’ gebruiken, maar moeten duidelijker aangeven wat er gedaan wordt en hoe vaak. Wijkteams Enschede beoordeelt dat en de gemeente stelt het vast. Hoe lang een zorgaanbieder over het werk doet, zal niet worden vastgelegd.

Invoeringsdatum

De invoeringsdatum van de nieuwe regels is 1 april 2017. Voor nieuwe cliënten gelden dan direct de nieuwe regels. Voor bestaande cliënten gaan de nieuwe regels in na het gesprek met de wijkteamconsulent. Daarvoor ontvangen alle cliënten een schriftelijke uitnodiging. Voor 1 januari 2018 is de aanpassing voor iedereen afgerond.

Wat verandert er?

Oude systeem Nieuwe systeem
Basispakket
(schoon en leefbaar huis, was- en/ of maaltijdverzorging)
Basismodule
Pluspakket
(regie en/ of zorg voor minderjarige kinderen)
Module Extra hygiëne
Module Wasverzorging
Module Regie
Module Maaltijdverzorging
Module Zorg voor minderjarige kinderen

Meer informatie: http://www.wijkteamsenschede.nl/faq/