Raadsadviescommissie Ondergrond wil begin 2018 klaar zijn

09 juni 2017

De raadsadviescommissie Ondergrond van de Toekomst verwacht begin 2018 een eindadvies aan de gemeenteraad Enschede uit te kunnen brengen over hoe de gemeente haar invloed en zeggenschap op de diepe ondergrond kan vergroten.

De komende tijd voert de commissie gesprekken met betrokken instanties, zoals AkzoNobel, Staatstoezicht op de Mijnen en het Ministerie van Economische Zaken en brengt de commissie de juridische bevoegdheden van de gemeente in kaart.

Eind mei is de Raadsadviescommissie Ondergrond van de Toekomst aan de slag gegaan. De opdracht die de adviescommissie heeft meegekregen is een advies aan de gemeente hoe haar invloed en zeggenschap op de diepe ondergrond te vergroten. Het advies moet passen in de nieuwe Omgevingswet die naar verwachting in 2019 in werking treedt.

Aanleiding voor het instellen van de raadsadviescommissie is de constatering dat de gemeente weinig bevoegdheden heeft over de eigen ondergrond, maar tegelijkertijd wel te maken heeft met de gevolgen van incidenten in de ondergrond. Zoals de lekkages bij de zoutwinning door AkzoNobel in de afgelopen weken. Om tot een eindadvies te komen brengt de commissie de juridische bevoegdheden in kaart, die de gemeente heeft en de manier waarop de gemeente gebruik maakt van deze bevoegdheden in heden en verleden. De commissie richt zich op drie aandachtsgebieden: gasolieopslag, stabilisatie zoutcavernes en lekkages. Ook gaat de commissie in gesprek met betrokken instanties, zoals AkzoNobel, Staatstoezicht op de Mijnen en het Ministerie van Economische Zaken.

Samenstelling en vergaderingen

De commissie bestaat uit zes raadsleden en twee externe deskundigen. Voormalig plaatsvervangend korpschef van de Regiopolitie Twente Patricia van der Valk is externe voorzitter.

De vergaderingen van de raadsadviescommissie vinden ongeveer elke zes weken plaats en zijn openbaar. De eerstvolgende vergadering is op dinsdag 11 juli. De vergaderingen van de adviescommissie worden aangekondigd op de website van de gemeenteraad Enschede www.raad053.nl  De commissie is bereikbaar via de commissiegriffiers mevrouw J. Ligteringen en de heer K. Grunder (raadsgriffie@enschede.nl).

De Raadsadviescommissie Ondergrond is door de gemeenteraad ingesteld en bestaat uit:

  • Patricia van der Valk (voorzitter)
  • Arjan Kampman (PvdA, vice-voorzitter)
  • Vic van Dijk (D66)
  • Wim Wijfjes (CDA)
  • Robin Wessels (GL).
  • Janny Joosten- Leijendekker (CU)
  • Margriet Visser-Voorn (Enschede Anders.nl)
  • Tom Veldkamp (hoogleraar ruimtelijke omgevingskwaliteit Universiteit Twente)
  • Geert Roovers (lector Bodem en Ondergrond Saxion Hogeschool)