Raadsbesluit herfinanciering FC Twente

14 februari 2017

Donderdag 16 februari besluit de gemeenteraad over de herfinanciering van FC Twente. De vergadering begint om 18:00 uur in de raadzaal en is live te volgen via www.raad053.nl

Het voorstel van het college van burgemeester en wethouders om tot nieuwe afspraken te komen over de bestaande geldlening en de verstrekking van een garantstelling voor een nog aan te trekken geldlening, is afgelopen maandag al besproken in de stedelijke commissie. Het raadsbesluit voor de herfinanciering wordt dus aanstaande donderdag genomen.

Op www.raad053.nl zijn ook de achterliggende stukken te vinden voor zover deze openbaar zijn.