Rechter geeft gemeente toch gelijk bij beoordeling kosten bewindvoering

09 augustus 2019

De Centrale Raad van Beroep (CRvB) -het hoogste rechtscollege voor bijstandszaken- heeft alsnog bepaald dat de gemeente Enschede wel nadere informatie mag eisen bij een aanvraag om bijzondere bijstand voor de kosten van bewindvoering.

Dan gaat het bijvoorbeeld om een plan van aanpak om zo te kunnen beoordelen in welke vorm de bijstand wordt verstrekt en of er aanvullende verplichtingen opgelegd kunnen worden. Als deze informatie niet wordt gegeven, hoeft de gemeente de aanvraag dus niet te behandelen volgens de rechter.

De gemeente was al langer van mening dat dit mogelijk moest zijn, maar werd in juli 2017 door dezelfde CRvB in meerdere zaken in het ongelijk gesteld. De gemeente was het daar niet mee eens en heeft vervolgens een andere vergelijkbare zaak opnieuw ter beoordeling aan de CRvB voorgelegd. 

De CRvB komt nu met deze uitspraak terug op de eerdere uitspraken en geeft de gemeente alsnog gelijk.

Wethouder Kampman: “Ik ben blij met deze uitspraak natuurlijk. Fijn dat we het toch goed deden. Het is ook een mooie stap om de kwaliteit van de bewindvoering te verbeteren.”