Rechter wijst vorderingen Zorgburo Maatwerk BV af

07 februari 2017

Zorgburo Maatwerk heeft in januari een kort geding aangespannen tegen de samenwerkende Twentse gemeenten naar aanleiding van het beëindigen van het contract. Bijna een week eerder dan verwacht heeft de rechter hierover uitspraak gedaan.

Waarschijnlijk hebt u in de media van zaterdag 3 februari al gelezen dat de vorderingen zijn afgewezen.

Met deze uitspraak heeft de rechter bevestigd dat we grondig onderzoek hebben gedaan en dat de uitkomsten van ons onderzoek kwantitatief zowel als kwalitatief zo ernstig zijn, dat de gemeente niet onbehoorlijk of onredelijk heeft gehandeld door het contract te ontbinden. 

Onze eerste zorg gaat uit naar de cliënten. We zijn volop bezig om hen onder te brengen bij andere zorgaanbieders.

Het is niet acceptabel dat overheidsgeld, bedoeld voor zorg, daar niet aan wordt besteed. De gemeente Enschede blijft daarom voortdurend aandacht besteden aan de toetsing van de kwaliteit van zorg.

Klik hier als u de volledige uitspraak van de rechter lezen.