Regels boombescherming, kapvergunning en meldingsplicht

03 mei 2016

Sinds 21 september 2015 gelden er nieuwe regels voor de bescherming van bomen en de kapvergunning.

In dit artikel vindt u de belangrijkste wijzigingen. De volledige informatie vindt u op www.enschede.nl/bomen.

Binnen de bebouwde kom

Binnen de bebouwde kom geldt een meldingsplicht of kapvergunningplicht:

  • U heeft een kapvergunning nodig voor bomen en andere houtopstanden die op het “overzicht beschermwaardige bomen” staan. Dit overzicht vindt u op www.enschede.nl/bomen.
  •  
  • U hoeft alleen een melding te doen voor bomen en andere houtopstanden met een stamomtrek van 100 centimeter of meer op 130 centimeter hoogte (boven maaiveld) die niet op het “overzicht beschermingswaardige bomen” staan.

Buiten de bebouwde kom

Buiten de bebouwde kom heeft u een vergunning nodig voor:

  • bomen en andere houtopstanden met een stamomtrek van 100 centimeter of meer op 130 centimeter hoogte.
  • het rooien van een houtwal of vellen van een bosperceel. Ook als deze geen bomen of andere houtopstanden bevat met een stamomtrek van 100 centimeter of meer op 130 centimeter hoogte.

als deze niet onder de boswet vallen.

Er zijn uitzonderingen en ook gelden er speciale regels voor bijvoorbeeld werkzaamheden in of rond bomen. Kijk daarom altijd voor alle regels eerst op www.enschede.nl/bomen.