Reizen met kinderen: waar moet u op letten?

28 juni 2017

Gaat u binnenkort op reis naar het buitenland met uw minderjarige kind(eren)? Houd dan rekening met de volgende zaken:

  • Kinderen moeten een eigen reisdocument hebben. Een bijschrijving in het reisdocument van de ouders is niet geldig.
  • Als u als ouder alleen met uw kind(eren) naar het buitenland reist, heeft u toestemming nodig van de andere ouder. U kunt daarvoor een toestemmingsformulier invullen. Deze vindt u op www.rijksoverheid.nl onder ‘reizen met kinderen’.
  • Als ouder heeft u soms een andere achternaam dan uw kind(eren). Dit kan zorgen voor problemen bij de persoonscontrole op een luchthaven als u alleen met uw kind reist. Bij de aanvraag van een nieuw reisdocument, kunt u de naam van uw (voormalige) echtgenoot of geregistreerd partner in het document te laten opnemen. Dit versnelt de grenspassage.

Schengenlanden

Bij een reis binnen het Schengengebied is er geen persoonscontrole. Schengenlanden zijn landen waartussen geen grenscontrole voor personen plaatsvindt. Naar of vanuit een niet-Schengenland is die controle er wel. De Koninklijke Marechaussee moet dan bij minderjarigen nagaan of de begeleidende volwassene het ouderlijk gezag heeft. De Schengenlanden vindt u op www.rijksoverheid.nl.

Wel of geen verklaring

Sommige landen eisen een verklaring waaruit blijkt dat de meereizende volwassene ook daadwerkelijk de ouder is of het gezag heeft. Informeer hiernaar bij de ambassade of het consulaat van het land van bestemming. Ouders hoeven niet standaard een verklaring bij zich te hebben waaruit het ouderlijk gezag blijkt. Of een verklaring waaruit blijkt dat het kind de grens over mag. Maar dit kan wel voor een vlottere grenspassage zorgen. Kijk voor meer informatie op www.rijksoverheid.nl