Resultaten Stadspeiling 2019

11 juli 2019

In mei heeft de Stadspeiling plaatsgevonden.

Dit is een onderzoek dat jaarlijks wordt gehouden onder inwoners van Enschede, en gebeurt in opdracht van de gemeente. Inwoners is onder andere gevraagd hun mening te geven over de eigen woon- en leefomgeving, de relatie met de gemeente, en welzijn en zorg. 2170 inwoners hebben via het EnschedePanel, op papier en via social media hun mening gegeven. Opvallend was het grote aantal jongeren dat de peiling heeft ingevuld!

De resultaten vindt u in deze factsheet. We weten nu nog beter wat inwoners belangrijk vinden en kunnen daar concretere acties op ondernemen. Zowel op stedelijk als op stadsdeelniveau. De resultaten nemen wij namelijk mee in de uitwerking van de gemeentebegroting 2020. En u ziet het terug in het Burgerjaarverslag van de burgemeester. Dat wordt komend najaar verwacht. Wilt u de cijfers van Enschede vergelijken met voorgaande jaren en met andere steden? Dan kunt u terecht op www.waarstaatjegemeente.nl .

Namens burgemeester Onno van Veldhuizen hartelijk bedankt voor uw betrokkenheid bij de stad!