Ruim baan voor de fietser in mobiliteitsvisie 2030

Infographic over de mobiliteitsvisie
05 september 2019

Binnen de singels prioriteit aan voetgangers en fietsers

Om de stad economisch aantrekkelijker en leefbaarder te maken, de bereikbaarheid van banen te vergroten en vanuit duurzaamheidsoverwegingen is het noodzakelijk dat mensen binnen Enschede en de directe omgeving meer gaan fietsen. Er komt meer ruimte voor de voetganger en fietser, waarbij bestemmingsverkeer de stad goed kan bereiken. Ook wordt doorgaand gemotoriseerd verkeer verplaatst naar de randen van de stad. Dit staat in de mobiliteitsvisie die het college van B&W naar de gemeenteraad heeft gezonden. Naar verwachting neemt op 5 november de raad een besluit.

Wethouder Jurgen van Houdt: “Wij zijn trots om te leven en te werken in de mooiste en meest dynamische stad van Twente. Mobiliteit en bereikbaarheid spelen daarbij een belangrijke rol. Binnen de singels krijgen voetgangers en fietsers ruim baan, stelt het college voor. Door de doorstroming op de singels te waarborgen en prioriteit te geven aan de fiets houden we Enschede duurzaam bereikbaar, maken we Enschede aantrekkelijker en kunnen we de stad doorgeven aan toekomstige generaties.”

Doorgaande routes binnen de singels, bijvoorbeeld via de Molenstraat, Mooienhof en Ripperdastraat worden wat het college betreft in de toekomst nog meer het domein van de fietsers en voetganger. De binnenstad blijft ook in de toekomst goed bereikbaar voor auto’s maar is niet meer doorsteekbaar voor auto’s en scooters.

Overige stadsdelen

Het college wil de leefbaarheid en veiligheid in Noord-West Enschede vergroten door wegen anders in te richten en veiliger te maken. “Het verbeteren van de ontsluiting van Enschede-Oost en Glanerbrug over de Oostweg gaan we onderzoeken”, vervolgt wethouder Van Houdt. “Naast de lokale projecten zetten we de lobby voor snellere verbindingen per weg en spoor naar Zwolle en Münster door.”

Stationsplein

Enschede zet in op een autoluw stadserf met Stationsplein en een nieuwe fiets- en autogarage onder het plein. De taxi’s en het halen en brengen vindt dan plaats aan de noordkant van het station. Door het realiseren van een fiets- en voetgangerstunnel ontstaat hier een volwaardige entree.

Mobipunten

Enschede loopt voorop in nieuwe ontwikkelingen, waarbij de stad tegemoet wil komen aan nieuwe verplaatsingsbehoeften in en buiten de stad. Met mobipunten maakt de gemeente overstappunten waarbij openbaar vervoer wordt gekoppeld aan innovatieve deelsystemen.

Klik op onderstaande afbeelding voor een grotere versie

Infographic over de mobiliteitsvisie