Smartphone voor brugklassers via Stichting Leergeld

01 november 2017

Brugklassers uit gezinnen met weinig geld kunnen een smartphone aanvragen bij Stichting Leergeld.

‘Meedoen met klasgenoten betekent óók een smartphone’. Dat zeggen het Kindpanel van Stichting Leergeld en het Jongerenberaad van de gemeente Enschede. Daarom is de smartphone nu onderdeel van het Kindpakket.

Brugklassers krijgen een smartphone met een mini-abonnement op naam van Stichting Leergeld Enschede. Kosten buiten de bundel maken zij niet. Daarvoor zijn er beperkingen ingesteld. Denk aan bellen naar het buitenland en het instellen van een bel- en dataplafond. Stichting Leergeld Enschede schatte in hoeveel toestellen er nodig zijn. Zij kunnen binnenkort 200 smartphones uitreiken.

Wie kan aanvragen?

Een brugklasser komt in aanmerking als het inkomen van de ouder(s) lager is dan 120% van het bijstandsniveau. Hoe hoog dit bedrag is, hangt af van uw gezinssituatie. Denkt u dat uw kind in aanmerking komt of vraagt u zich dit af? Neem dan contact op met Stichting Leergeld.

Aanvragen

U kunt een aanvraag doen bij Stichting Leergeld. Stichting Leergeld bekijkt dan of uw kind in aanmerking komt voor de smartphone. Dit kan op verschillende manieren:

Over het Kindpakket

Voor kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar zijn er verschillende mogelijkheden waardoor zij ook mee kunnen doen. Denk aan vergoeding van een fiets, laptop voor het voortgezet onderwijs of de kosten van een sportclub. Op www.enschede.nl/kindpakket staat informatie over wat er mogelijk is.