Sneeuwruimen en gladheidsbestrijding: update 10 februari 2021

Strooiwagen op straat in de avonduren
10 februari 2021

Sinds vrijdag 5 februari 2021 zijn de medewerkers van de winterdienst onder deze extreme weersomstandigheden hard aan het werk om de wegen zo goed mogelijk sneeuwvrij te maken.

Ook de rest van de week gaan zij hier mee door.

Voorbereidingen

Op 5 februari zijn alle voorbereidingen getroffen om in het weekend van 6 en 7 februari direct aan de slag te kunnen gaan. Met dank aan aannemers en eigenaren van materieel konden extra personeel en materieel worden ingezet, prioriteiten worden gesteld en planningen worden gemaakt. Zo is er afgelopen zaterdag gelijk preventief gestrooid. Vanaf afgelopen zondag is er met man en macht gewerkt aan het sneeuwvrij maken van de wegen.

12-uurs diensten

Sinds zaterdagavond 7 februari 2021 is er gewerkt met 12-uurs diensten. Hierdoor kon al het materiaal worden ingezet. De extreme sneeuwval en de sneeuwduinen zorgden er voor (en nog steeds) dat de wegen niet makkelijk sneeuwvrij te krijgen zijn. Ook zorgen de lage temperaturen voor een mindere werking van het zout.

Prioriteit bij hoofdwegen en calamiteitenroutes

De winterdienst is begonnen met het sneeuwvrij maken van hoofdwegen en aanrijdroutes voor hulpdiensten. Hierdoor is de winterdienst niet toegekomen aan de volledige strooiroutes volgens de strooikaart. Op dit moment proberen we ook deze routes sneeuwvrij te krijgen. Dat er overdag meer verkeer is helpt, want het zorgt dat het zout beter zijn werk kan doen. De wegdektemperatuur is op dit moment ook gunstig (-2) en het zout lijkt nu goed het werk te doen. Zodra de hoofdwegen helemaal onder controle zijn, richt de winterdienst zich op de volledige strooiroutes.

Verschuiven van sneeuw

Op veel plekken ligt echt veel sneeuw. Het verschuiven van sneeuw is daarom niet altijd de oplossing. Hoe meer wegen sneeuwvrij gemaakt worden, hoe meer plekken ontstaan met grote hopen sneeuw. Per situatie wordt nu gekeken wat hier de beste oplossing is.

Fietspaden

Door de grote hoeveelheid aanhoudende sneeuw en de kou zijn fietspaden nog slechter sneeuwvrij te krijgen dan de wegen. Het goed begaanbaar maken van de fietspaden duurt hierdoor langer dan normaal.

Provinciale wegen

De provincie zorgt voor het sneeuwvrij maken van provinciale wegen. Deze wegen zijn makkelijker sneeuwvrij te maken omdat de wegen bijvoorbeeld minder bochten hebben en bermen heeft waar de sneeuw naar toegeschoven kan worden. Ook zijn er in vergelijking met de gemeentelijke wegen minder obstakels, zoals geparkeerde auto’s en verkeersheuvels.

Vervolgaanpak winterdienst

De nachttemperaturen dalen de komende dagen naar -10. Zout is daardoor niet meer effectief. Ook door de avondklok is er ’s avonds weinig tot geen verkeer om het zout in te rijden. Daarom stoppen we op 11 februari 2021 met de 12-uursdiensten. Dit houdt in dat we ’s nacht niet meer werken maar overgaan op dagdiensten en ’s ochtends zo vroeg mogelijk beginnen.