Staatssecretaris Blokhuis op bezoek bij maatschappelijke opvang in Enschede

27 november 2019

Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Paul Blokhuis is woensdag 27 november 2019 op werkbezoek geweest in Enschede.

Wethouder Jurgen van Houdt van de centrumgemeente Enschede heeft hem rondgeleid bij het Leger des Heils en Humanitas onder Dak. De Kortdurende opvang aan de Molenstraat  is een locatie van het Leger des Heils voor maatschappelijke opvang. Zij geven tijdelijk verblijf, zorg en begeleiding aan dak- en thuisloze mannen en vrouwen met meervoudige problemen. Er wordt gewerkt aan doorstroom naar een passende woonplek voor de deelnemer.  Kamerraad van Humanitas onder Dak, eveneens aan de Molenstraat, is een woon-werk-leerhuis voor jonge studenten die dreigen uit te vallen tijdens hun studie. Humanitas begeleidt hen.
Staatssecretaris Blokhuis na afloop: "Ik ben enthousiast over hoe in Enschede de zorg voor dak- en thuislozen wordt vormgegeven. Concrete verbeterpunten die genoemd zijn neem ik mee naar Den Haag." Wethouder Van Houdt haalde ook het landelijke actieprogramma aan waaraan de centrumgemeente Enschede deelneemt. "Ik ben dat trots dat we deelnemen aan het actieprogramma dak- en thuisloze jongeren. We maken ons er sterk voor dat er in 2021 geen dak- en thuisloze jongeren meer zijn."