Stadsdeel Oost maakt plannen voor 2019

28 november 2018

Op 12 november heeft de gemeenteraad de begroting vastgesteld voor de komende vier jaar.

Onderdeel van deze begroting zijn de doelen per stadsdeel die door de gemeente, politie, woningbouwcorporaties en welzijnspartners samen zijn opgesteld. Verdeeld over zes thema’s zijn er meer dan dertig aandachtspunten voor Stadsdeel Oost.

Straat en buurt

Een agenda waar de komende vier jaar aan gewerkt wordt is een document op hoofdlijnen. De vertaling maken naar tastbare plannen, goede ideeën en uitvoering in eigen buurt of straat is het vervolg. “Dat hoeven geen grote projecten te zijn”, aldus Frank Mulder, wijkregisseur in Oost. “Liever kleine initiatieven en ideeën die werken en de buurt verbeteren. Ze mogen best vernieuwend en uitdagend zijn.” Collega Jeffrey Brinkman vult aan dat de eerste gesprekken al best wat hebben opgeleverd: “We zetten de mensen in beweging door niet alleen aan te geven wat ze belangrijk vinden, maar ook te vragen hoe ze kunnen bijdragen. Drempels verlagen voor start-ups of zzp-ers bijvoorbeeld. Een van de deelnemers had goede ideeën om voor deze groepen de kansen te vergroten.”

Jaarplan 2019

Het team van stadsdeel Oost gaat de komende weken met inwoners in gesprek die zijn verenigd in bijvoorbeeld een wijkraad of belangengroep. Daar worden de ideeën opgehaald die bijdragen aan de agenda. De gesprekken worden gevoerd met behulp van een kompas van de stadsdeeldoelen. De totale opbrengst wordt verwerkt in een uitvoeringsplan voor 2019 dat begin volgend jaar gepresenteerd wordt in de stadsdeelcommissie Oost.