Start aanleg laatste deel fietspad langs de Zuid Esmarkerrondweg

11 oktober 2017

De aanleg van het derde en laatste deel van het fietspad langs de Zuid Esmarkerrondweg begint maandag 16 oktober.

Dit deel verbindt de eerste twee delen in het noorden (die lopen van de Keppelerdijk tot de Hölterhofweg) met het bestaande fietspad in het zuiden dat loopt tot de Holzikerbrinkweg. De werkzaamheden worden nog voor de kerst afgerond, als het weer meezit.

De noodzaak van de aanleg van het fietspad wordt breed gedragen door zowel bewoners, de Fietsersbond, als andere maatschappelijke organisaties. Ook het College van B&W en de gemeenteraad hebben de aanleg van het fietspad als speerpunt op het gebied van bereikbaarheid en verkeersveiligheid bestempeld. Wethouder Hans van Agteren: “De Zuid Esmarkerrondweg is druk, smal en bochtig. Met de realisatie van het laatste deel lossen we een onveilige verkeerssituatie op. Ik ben dan ook heel blij dat voor de kerst van dit jaar het hele fietspad klaar is”.

Aanleg in delen

Het fietspad is in delen aangelegd. Deel 1 en 2 zijn al in gebruik. Met het derde deel kon nog niet worden begonnen omdat nog niet alle gronden in bezit waren van de gemeente. Recent is met de laatste grondeigenaar overeenstemming bereikt over de aankoop van de benodigde grond. Met de aanleg van het laatste deel is de route compleet en kunnen fietsers comfortabel en veilig fietsen langs de Zuid Esmarkerrondweg.

Enschede Fietsstad 2020

Fietsen is in. Daarom zet de gemeente Enschede samen met fietsstadpartners stevig in op de fiets. Zo komen er goede en veilige fietsvoorzieningen en wordt veilig fietsen gepromoot. Met leuke acties worden inwoners en werknemers in Enschede uitgedaagd om vaker de fiets te pakken. Op de website www.enschedefietsstad.nl vindt u meer informatie over deze campagne en de lopende acties.

Bekijk hier het vastgestelde ontwerp