Steden en Rijk sluiten deal: niet regels, maar hulpvrager centraal in nieuwe aanpak.

Wie voor ondersteuning bij de gemeente aan klopt, is het best af met één contactpersoon en met ondersteunende instanties die goed samenwerken. De vraag moet centraal staan, niet de regeling of het type zorg.

Namens Enschede tekende wethouder Jurgen van Houdt samen met vier andere grote gemeenten en drie ministeries, een City Deal om zo’n integrale aanpak verder te bevorderen. De deal moet leiden tot nieuwe manieren van ondersteuning voor kwetsbare gezinnen.

Naast Enschede willen de gemeenten Eindhoven, Leeuwarden, Utrecht en Zaanstad in samenwerking met de ministeries van Binnenlandse Zaken, Sociale Zaken en Volksgezondheid verregaand vernieuwen. De gemeenten werken aan nieuwe vormen van ondersteuning voor gezinnen met meerdere problemen, zoals verstandelijke of lichamelijke beperkingen, werkloosheid, armoede, schulden en opvoedings- of psychische problemen. Om te bekijken wat echte oplossingen zijn voor mensen mogen de grenzen van regelgeving worden opgezocht.

De vijf gemeenten hebben de afgelopen jaren de slag gemaakt naar sociale wijkteams waarin één hulpverlener in een huishouden op alle gebieden begeleiding biedt. Juist de nieuwe werkwijze met wijkteams brengt aan het licht dat regels nog regelmatig in de weg zitten en niet aansluiten bij de praktijk in de gezinnen. Rond de zomer komen de vijf gemeenten met een rapportage over zo’n honderd praktijkvoorbeelden. Zo kunnen ze kijken tegen welke hindernissen ze in de praktijk op lopen en hoe die zijn op te lossen in regels of wetten, manieren van financiering of met andere manieren van werken. Want problemen van één gezin integraal aanpakken klinkt gemakkelijk, in de praktijk betekent het vaak een hele nieuwe manier van werken.

Wethouder Jurgen van Houdt over de City Deal:  “Dit is een mooie stap naar meer maatwerk in de ondersteuning. De menselijke maat voorop. Bijzonder dat we in dit samenwerkingsverband vanuit de praktijk van gezinnen ophalen wat beter kan. En daar ook werk van maken, of dat nu op Rijks- of gemeentelijk niveau is. ”

Kwetsbare huishoudens

De City Deal Inclusieve Stad wordt gesloten in het kader van de Agenda Stad. Dat is een samenwerkingsverband tussen Rijk, steden en andere relevante partijen om groei, innovatie en leefbaarheid van steden te versterken.

Staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Martin van Rijn van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties zijn blij met de City Deal omdat kwetsbare huishoudens gebaat zijn bij de integrale aanpak van dit samenwerkingsverband.

De hele City Deal Inclusieve Stad is te vinden op www.agendastad.nl.