Strakke naleving termijnen aanvraag evenementenvergunning

Te laat ingediende of onvolledige aanvragen worden niet meer behandeld

Vanaf 1 januari 2016 gaat de gemeente Enschede de termijnen voor het aanvragen van een evenementenvergunning strakker naleven. Dit heeft het college van B&W op 8 december besloten. Te laat ingediende of onvolledige aanvragen worden niet meer in behandeling genomen.

Veiligheid en zorgvuldigheid

Enschede is een stad die bruist van de evenementen. Op cultureel en economisch gebied zijn ze zeer waardevol voor de stad. Bij het organiseren van een evenement is een evenementenvergunning noodzakelijk . De organisator van het evenement geeft bij de aanvraag van de vergunning o.a. inzicht in de te verwachten risico’s van het evenement en de maatregelen die hiervoor zijn getroffen. De gemeente toetst de aanvraag voor de vergunning  samen met externe adviseurs zoals de brandweer en de politie. Om deze risico’s goed in kaart te brengen en organisatoren te adviseren over veiligheidsmaatregelen is het van cruciaal belang dat aanvragen op tijd worden ingediend. Zo is er voldoende tijd om de aanvragen goed en uitvoerig te kunnen beoordelen en een goed en onderbouwd besluit te kunnen nemen. De aanvrager heeft bovendien dan voldoende tijd om de benodigde maatregelen door te voeren.

Overgangsjaar

In 2015 zijn diverse aanvragen voor een evenementenvergunning te laat ingediend en/of waren niet binnen de gestelde termijn compleet. Wanneer deze aanvragen niet in behandeling waren genomen zoals afgesproken konden diverse evenementen geen doorgang hebben. Dit jaar zijn daarom de termijnen met coulance gehanteerd. Enschede heeft dit jaar als overgangsjaar beschouwd. Organisatoren hebben op deze manier kunnen wennen aan de nieuwe regelgeving. De organisatoren die in 2015 een aanvraag te laat hebben ingediend of die niet binnen de gestelde termijn de aanvraag compleet hebben gemaakt hebben een waarschuwing gekregen.

Termijnen

Er gelden twee indieningstermijnen: uiterlijk 6 weken van tevoren bij een evenement met minder dan 5.000 bezoekers en uiterlijk 10 weken van tevoren bij meer dan 5.000 bezoekers.
Deze termijnen zijn in het toetsingskader voor een evenementenvergunning door het College van B&W  vastgesteld op 11 november 2014. De organisatoren zijn op verschillende manieren op de hoogte gebracht van de geldende termijnen en worden nogmaals over deze termijnen geïnformeerd.