Strooiroutes aangepast: concept strooikaart gladheidbestrijding ligt ter inzage

06 september 2017

Begin juli is bekend gemaakt dat de concept strooikaart gladheidbestrijding 2017-2018 ter inzage ligt van 3 juli tot en met 22 september 2017.

Op de strooikaart staan alle wegen en routes aangegeven waarop we de komende winter de gladheidbestrijding uitvoeren. Door wijzigingen in bijvoorbeeld verkeerssituatie, busroutes, fietspaden of uitbreiding van (woon)wijken kunnen ieder jaar veranderingen optreden in de strooikaart.

Digitaal in te zien

In het door de gemeenteraad vastgestelde Beleidsplan Gladheidbestrijding (d.d. 8-12-2014) staan de uitgangspunten voor te strooien wegen en fietspaden in het winterseizoen in de gemeente Enschede. De strooikaart is volgens dit beleid opgebouwd. Hier vindt u de complete tekst van het Beleidsplan Gladheidbestrijding en kunt u de concept strooikaart 2017-2018 inzien.

Wijzigingen

Ook dit jaar zijn er weer wijzigingen doorgevoerd voor de fietsers. Er zijn vier nieuwe fietsstraten ingericht. Namelijk:

  • vanaf de Heutinkstraat naar de Oldenzaalsestraat
  • de Emmastraat
  • de Usselerweg en Zweringweg (tot de B.W. ter Kuilestraat)
  • door het Hattelerpark en de Cornelis Troostlaan naar de Bruggertweg 
  • tevens is de F35 verder aangelegd rond de Auke Vleerstraat

Daarnaast zijn op twee plaatsen de strooiroutes aangepast door wijziging in de route van de lijndienst bus. Dit is in het Zwering, waar hij o.a. niet meer via de Wicher Nijkampstraat loopt en in Boekelo waar de draai-lus niet meer is opgenomen, aangezien de buurtbus al bij de kerk draait. De Hollinkweg vervalt van de strooikaart. De overige routes blijven wel gestrooid, maar dan voor een andere weggebruiker, zoals fietsroute of brandweerroute.

Zienswijze indienen

Schriftelijke zienswijzen kunt u tot uiterlijk 22 september 2017 indienen bij het College van Burgemeester en Wethouders (p/a LO-S&B-Gladheidbestrijding, Postbus 20, 7500 AA Enschede).