Symposium ‘Ga tot de bodem’

22 juni 2017

Op 28 juni vindt het symposium ‘Ga tot de Bodem’ plaats. Met het symposium starten de Twentse gemeenten en de Provincie Overijssel hun samenwerking om te komen tot een visie op de ondergrond.

Onder leiding van Felix Rottenberg zullen Twentse bestuurders en deskundigen hun visie geven op de wijze waarop Twente met zijn bodem en ondergrond om moet gaan.

Bodem en ondergrond zijn voor van alles te gebruiken. We halen er (duurzame) energie uit, drinkwater, verbouwen er groente op. Maar daarnaast wordt er ook afvalwater in de ondergrond gepompt, wordt er gasolie in zoutcavernes opgeslagen en liggen er duizenden kilometers kabels en leidingen. Kortom, in de bodem en ondergrond gebeurt veel. Tot voor kort werd dat als vanzelfsprekend beschouwd, maar tijden veranderen.

Hoe willen we bodem en ondergrond in de toekomst gaan benutten? Weten we eigenlijk wel genoeg van de bodem? Laat staan van de diepere ondergrond. En wie zou waar over moeten gaan? Moeten lokale overheden meer invloed krijgen op hun eigen ondergrond? Veel partijen kijken daar elk vanuit hun eigen belang anders tegenaan.

De aftrap van het regionale proces is op 28 juni met het openingssymposium “Ga tot de Bodem”, dat de Twentse gemeenten in samenwerking met Saxion Hogeschool organiseren. Het doel is om samen te leren en te verkennen hoe we meer regie kunnen voeren over activiteiten in de bodem en ondergrond. Het symposium is op woensdag 28 juni van 15.00 tot 18.00 uur bij Saxion Hogeschool in Enschede. De bijeenkomst is voor iedereen vrij toegankelijk, maar er is wel een beperkt aantal plekken. Belangstellenden kunnen zich aanmelden via de Regio Twente: http://www.regiotwente.nl/contact/inschrijven-evenementen/evenementdetail/45/-/openingssymposium-ga-tot-de-bodem